Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Filmoppgave: Genteknologi

Ny teknologi gir nye etiske utfordringer. Hva skal vi mene om genmodifisering, kloning og gentesting? Revygruppa på Elvebakken videregående skole diskuterer.

Oppgaver

 1. Noter ned de viktigste argumentene som kommer fram i filmen og del dem i to grupper:
  1. Positiv til genteknologi
  2. Negativ til genteknologi
 2. Hvordan brukes religion til å begrunne standpunktene i diskusjonen?
 3. Også de ikke-religiøse i videoen er skeptiske til ulike sider ved bioteknologi. Hvordan argumenterer disse?
 4. Kan man argumentere for at det er umoralsk å ikke benytte seg av muligheter som genteknologi gir?
 5. Snakk sammen om temaet i klassen eller i grupper. Fokuser på følgende punkter:
  1. Hvilke farer ved genteknlogi bør vi være bevisste på?
  2. Hvilke muligheter ved genteknologi bør vi benytte oss av?
  3. Er det prinsipielt galt å manipulere gener og endre livets byggesteiner?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen. Rettighetshaver: Applaus! Film & TV
Sist faglig oppdatert 05.05.2022

Læringsressurser

Menneskeverd og teknologisk utvikling