Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Virale bilder og mediepåvirkning: skyggen til Kamala Harris

Noen bilder går viralt og påvirker mange mennesker. Etter at Kamala Harris ble valgt til visepresident i USA, fikk en digital illustrasjon mye oppmerksomhet på sosiale medier. Bildet ble raskt spredt og satte rasisme og borgerrettighetskamp på dagsordenen.

Den digitale illustrasjonen er lagd av Bria Goeller og viser et bilde av visepresidenten og skyggen av en liten jente.

1) Sett deg inn i historien bak bildet

Se videoen over, som ble publisert på nrk.no.

2) Medieinnhold som påvirker

Bria Goeller traff en nerve med kunstverket sitt. Motivet av jenta er hentet fra et maleri som illustrerer Ruby Bridges, et ikon for borgerrettighetskampen i USA. Illustrasjonen var en del av en montasje med flere bilder, der også borgerrettsforkjemperen Rosa Parks ble avbildet. Kunstverket ble raskt spredt til hele verden via sosiale medier.

Svar på disse spørsmålene:

 • Hvorfor tror du denne illustrasjonen fikk så mye oppmerksomhet?
 • Hvilken historie løfter dette bildet fram igjen?
 • Hvorfor er det viktig å fortelle denne historien?
 • Hvordan blir du påvirket av dette kunstverket?
 • Hvilke konsekvenser kan dette virale bildet få på sikt, tror du?
 • Må man kjenne til historien bak bildet for å kunne koble det til rasisme og borgerrettighetskamp?


Kamala Harris er avbildet foran det amerikanske flagget og delstatsflagget til California. Foto.

– Jeg er den første kvinnen som er valgt til dette embetet, men jeg vil ikke bli den siste. Fordi enhver liten jente som ser på i kveld, ser at dette er et land av muligheter.

Kamala Harris, visepresident, USA


3) Viral spredning og mediepåvirkning

De som lykkes med å få mange mottakere til å dele innhold, oppnår viral spredning av innholdet sitt. Medieinnholdet spres raskt, og budskapet kan påvirke mange. Den digitale illustrasjonen av Kamala Harris og skyggen ble postet rett etter at valgresultatet i USA var klart.

Kamala Harris ble historisk, som den første kvinnelige og fargede visepresidenten i USA. Hun opplevde en enorm medieoppmerksomhet da hun ble valgt til visepresident. Dette kan ha påvirket spredningen av den digitale illustrasjonen til Bria Goeller.


Tenk over

Hvilke sammenhenger kan det være mellom virale innlegg og mediepåvirkning?

4) Maleriet Problemet vi alle lever med

Kunstverk som viser en jente på vei til skolen, strengt bevoktet av politimenn. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dette bildet har fått tittelen Problemet vi alle lever med. Det ble malt i 1964 av Norman Rockwell. Det viser Ruby Bridges på vei til sin første skoledag, strengt bevoktet av politimenn. Det er dette maleriet som danner utgangspunkt for det virale bildet av Kamala Harris og skyggen.

Diskuter spørsmålene i små grupper:

 • Hvordan vil dere beskrive dette kunstverket?
 • Hva spiller avsenderen på? Vil Norman Rockwell påvirke oss i en bestemt retning eller gi oss en bestemt opplevelse med dette kunstverket?
 • Hva påvirker dere mest? Maleriet til Norman Rockwell eller den digitale illustrasjonen til Bria Goeller? Begrunn svaret.
 • Hva er likhetene og forskjellene mellom disse kunstverkene?

5) Studer Instagram-innlegget til Ruby Bridges

– Jeg er beæret over å være en del av denne veien og takknemlig for å stå sammen med deg, sammen med våre medamerikanere, når vi går inn i dette neste kapittelet i amerikansk historie.

Ruby Bridges på Instagram

Svar på disse spørsmålene:

Nærbilde av Ruby Bridges. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Hva er budskapet til Ruby Bridges i dette Instagram-innlegget?
 • Hvilke virkemidler bruker hun for å få fram budskapet sitt?
 • Hvem er målgruppen til Ruby Bridges?
 • Hvilken påvirkningskraft har dette innlegget, tror du?

6) Skriftlig drøfting

Kunstverket av Kamala Harris og skyggen av en liten jente ble spredt til hele verden. Ta for deg det det virale bildet, og skriv en tekst der du drøfter hvilken påvirkningskraft dette kunstverket kan ha på enkeltindivider og samfunn. Vis til medieteori og bruk fagbegreper som opinionsledere, tostegshypotesen, mektige medier og dagsordenfunksjon.

Relatert innhold

Vi blir alle påvirket av mediene rundt oss. Det finnes ulike teorier om hvordan vi blir påvirket og hvor mye dette styrer våre holdninger og handlinger.


Person skriver på laptop. Nærbilde av hender og tastatur. Foto.

Oppbygning:

 1. Innledning: Gi en kort presentasjon av temaet du skal drøfte.
 2. Hoveddel: Presenter relevante sider ved spørsmålet, og diskuter dem. Legg vekt på å bruke teori og fagbegreper på en presis måte.
 3. Konklusjon: Oppsummer kort hva du har kommet fram til i drøftingen.
 4. Kilder: Presenter en liste med kilder til slutt.

Kilder

Madshus, K., (2020, 09.11.) «Den virkelige historien bak bildet alle deler nå», Vi.no, hentet 13.11.2020, fra https://www.vi.no/familie/den-virkelige-historien-bak-bildet-alle-deler-na/73045360

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 16.11.2020

Læringsressurser

Identitet i mediesamfunnet