Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Uten filter eller perfekt fasade?

Hvordan presenterer ungdom seg på sosiale medier? Mange har behov for å vise fram en perfekt fasade, mens andre går for nære og personlige statusoppdateringer. I denne oppgaven skal du undersøke dette nærmere, du skal lage et videointervju.
Portrett av en ung kvinne som blir sminket i studio. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Intervju: uten filter eller perfekt fasade?

Lag et videointervju med en ung person om hvordan han eller hun presenterer seg selv på sosiale medier. Er statusoppdateringene nære og private, eller er det viktig å vise fram en perfekt fasade?

1. Forbered intervjuspørsmål

Eksempel på spørsmål du kan stille er:

  • Hvordan presenterer du seg selv på sosiale medier?
  • Hva og hvor mye deler du på sosiale medier?
  • På hvilken måte veksler du mellom ulike roller på sosiale medier? Vis til konkrete eksempler.

Formuler flere åpne spørsmål til intervjuobjektet ditt, du bør ha minst seks åpne spørsmål klare før du starter intervjuet. Husk: Gode spørsmål gir interessante svar!

2. Gjennomfør videointervjuet

Du kan filme intervjuet med mobiltelefon eller videokamera, bruk mikrofon om du har tilgang på det. Vær bevisst på utsnitt og lyd- og lysforhold. Still spørsmål, og lytt aktivt til svarene du får, still oppfølgingsspørsmål hvis det er nødvendig.

3. Etterarbeid og publisering

Til slutt redigerer du intervjuet. Avtal innlevering av arbeidet og eventuelt publisering med læreren din.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 10.06.2020

Læringsressurser

Identitet i mediesamfunnet