Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan presenterer du deg på sosiale medier?

Hvor mye deler du på sosiale medier? Er innleggene dine nære og private, eller legger du ut glansbilder av livet ditt? Mange velger å ha både åpne og lukkede profiler og veksler mellom ulike roller på sosiale medier.
Jente med rosa kjole og hjerter som faller ned over henne. Hun holder en stor rød snakkeboble med et hjerte og tallet 1. Foto.

Tenk over

 • Hvordan presenterer du seg selv på Instagram?
 • Hva og hvor mye deler du?
 • Vil du vise fram en perfekt fasade, eller går du for personlige innlegg uten filter?

1. Åpne og lukkede profiler på Instagram

Det er stadig mer vanlig å ha flere profiler på Instagram. Mange bruker åpne Instagram-profiler som et utstillingsvindu. Med nøye utvalgte og redigerte bilder er målet å få flest mulig likes. På de lukkede, private profilene vises en annen side av livet. Her legges det gjerne ut andre typer bilder som kun de nærmeste har tilgang til.

A. Les saken Å lukke eller ikke lukke? hos vg.no

B. Svar på disse spørsmålene

 1. Hvorfor bestemte Kiara Jula seg for å lage en privat profil på Instagram?
 2. Hvis Juni Torridal måtte slette én av sine to profiler, ville hun beholdt sin åpne konto. Hva er årsaken til det?
 3. Hva er forskjellene mellom de ulike profilene til Juni Torridal?
 4. My Duong mener at kule og redigerte Instagram-bilder gir flere følgere og økt sosial status. Hva tenker du om dette?
 5. Har du flere profiler på Instagram? Hvorfor/hvorfor ikke har du (ikke) det?

2. Sosiale medier som scene

Teatermasker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

På sosiale medier veksler vi gjerne mellom ulike roller. Sosiologen Erving Goffman er kjent for sin rolleteori der han beskriver hvordan vi iscenesetter våre egne liv. Les gjennom artikkelen "Sosiale medier som scene" som du finner nederst på denne siden.

A. Diskuter disse spørsmålene i små grupper, vis til konkrete eksempler

 1. Hva og hvor mye deler dere på sosiale medier?
 2. Hvordan veksler dere mellom mellom ulike roller på sosiale medier?
 3. Mange ungdommer har et behov for å framstille en perfekt fasade på sosiale medier. Hvilke konsekvenser kan det få?
 4. Det er stadig mer vanlig å ha ha både lukkede og åpne profiler på sosiale medier. Hva tenker dere om denne utviklingen?

B. Oppsummer arbeidet

Oppsummer diskusjonene dere har hatt i gruppa, og del med resten av klassen.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 10.06.2020

Læringsressurser

Identitet i mediesamfunnet