Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan påvirker medier identiteten din?

Mediene er en viktig del av hverdagen vår. Hvordan er mediene med på å forme bildet av deg selv? I disse oppgavene skal du utforske hvordan mediene er med på å påvirke ulike deler av identiteten din.
Tre ungdommer bruker sosiale medier inne i en skolebygning. I lufta rundt dem svever ikoner som illustrerer interaksjonen som foregår. Illustrasjon.

Oppgave 1. Individuell og kollektiv identitet

 1. Individuell identitet er den delen av identiteten din som gjør deg til noe unikt og spesielt. Finn noen eksempler på hvordan medier kan være med på å påvirke den individuelle identiteten din.
 2. Kollektiv identitet er den delen av identiteten din som du har til felles med ulike grupper, som for eksempel venner, familie, idrettslag. Hvilke grupper er viktige for identiteten din?
 3. Velg en eller to grupper som er viktige for identiteten din. I hvilken grad er mediene med på å påvirke disse gruppene på forskjellige måter? Bruk gjerne konkrete eksempler.
 4. Mediene kan ha både stor og liten innflytelse på identiteten vår. I hvilke situasjoner og på hvilke måter tror du mediene har størst innflytelse på identiteten til ungdommer i dag?

Oppgave 2. Identitet og roller

 1. Sett opp en kort liste over alle de ulike rollene du spiller i løpet av en uke.
 2. Hvilke av rollene dine blir i størst og minst grad påvirket av mediene? Begrunn svaret.
 3. Vi spiller ulike roller i ulike situasjoner. Diskuter om de rollene du har som mediebruker, er forskjellige fra de rollene du ellers har.

Oppgave 3. Mediene og gruppetilhørighet

Identiteten vår blir formet av de gruppene vi tilhører. Når vi identifiserer oss med en gruppe, etablerer vi en likhet med de andre i gruppen. Vi har noe felles som binder oss sammen. Samtidig etablerer vi en forskjell mot de andre utenfor gruppen. Det er noe som skiller oss fra dem. Vi nordmenn er for eksempel like andre nordmenn, samtidig som vi er forskjellige fra andre nasjonaliteter.

Velg ut en gruppe som er viktig for identiteten din og skriv et refleksjonsnotat om hvordan mediene påvirker denne gruppen og tilhørigheten din til den. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene under.

 • Hva slags bilde av denne gruppen formidles i mediene? Hvordan er det med på å påvirke gruppen?
 • Hvordan bruker medlemmene av gruppen mediene til å utrykke tilhørigheten sin til gruppen?
 • Hvordan bruker gruppen mediene til å utrykke at den er forskjellig fra andre grupper?
 • Tror du mediene er med på å styrke eller svekke medlemmene sin tilhørighet til gruppen?
Eksempler på ulike grupper

Gruppene du er en del av, kan være basert faktorer som

 • sted (identitet som nordlending, innvandrer, bygdegutt)
 • familie (identitet som datter, far, medlem av slekt)
 • kjønn (identitet som gutt, lesbisk, transperson)
 • utdanning og yrke (identitet som lærer, bonde, elektriker)
 • venner og fritidsaktiviteter (identitet som gjengmedlem, idrettsutøver)
 • referansegrupper (identitet som sosialist, black metal-fan, Liverpool-supporter)
 • alder
 • religion
CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 04.12.2020

Læringsressurser

Identitet i mediesamfunnet