Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk selvframstilling og iscenesetting

Målet med denne oppgaven er at du skal forstå sammenhengen mellom identitet, selvframstilling og iscenesetting gjennom å delta i kreative og utforskende arbeidsprosesser.
Tre unge mennesker sitter ved et arbeidsbord og diskuterer. Den ene peker på et bilde på en PC-skjerm. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Kreativ oppgave

Hvem er du på scenen og av scenen?

Sosiologen Erving Goffman brukte begreper fra teaterverden for å beskrive at identiteten vår blir til gjennom stadige «skuespill» eller «opptredener» der vi spiller roller i hverdagen. Vi viser ulike sider av oss selv når vi er «på scenen», og når vi er «av scenen».

Lag en framstilling av den du er når du er «på scenen», og når du er «av scenen». Du kan velge uttrykksform selv:

  • Du kan lage en tegneseriestripe.
  • Du kan lage en fotomontasje.
  • Du kan skrive en litterær tekst (en fortelling, et dikt eller en sang).

Vis selvframstillingen din til en medelev, og be om tilbakemelding. Snakk sammen om hvorfor dere velger å vise fram ulike sider av dere selv i ulike sammenhenger.

En pleier og en eldre beboer på en institusjon sitter i sofaen og ser i et fotoalbum sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2: Utforskende oppgave

Sammenlign selfier med bilder i familiealbumet

Les først forskningsartikkelen «Bestemmer selv med selfie» på forskning.no. Du skal nå utforske hvordan måten folk framstiller seg selv på, har endret seg gjennom generasjoner.

  • Sammenlign og i de bildene du selv poster i sosiale medier, med de bildene foreldrene dine eller andre nære voksenpersoner publiserer. Beskriv de viktigste forskjellene.
  • Be om å få se fotoalbumene til besteforeldrene dine eller en annen eldre person du kjenner, fra en tid da de var på din alder. Hvilke motiver finner du? Hvordan framstår de på de bildene de er med på?
  • Dersom det også finnes bilder av oldeforeldrene dine, kan du undersøke disse på samme måte.
  • Alternativt kan du ta utgangspunkt i gamle familiebilder fra ulike perioder som du finner i Digitalarkivets historiske fotoarkiv.

Lag en skriftlig analyse av hvordan fotografisk selvframstilling har endret seg gjennom flere generasjoner. Bruk gjerne noen utvalgte bilder til å illustrere funnene dine. Reflekter over årsakene til de endringene du ser, og hvilken innvirkning sosiale medier har hatt på måten vi iscenesetter oss selv på i dag.

Dersom du ønsker det, kan du lage en digital presentasjon av de viktigste funnene dine og framføre den for klassen.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 04.12.2020

Læringsressurser

Identitet i mediesamfunnet