Hopp til innhold

Fagstoff

Sosiale medier som scene

Er du bevisst på hvordan du presenterer du deg selv på sosiale plattformer? Gjennom sosiale medier iscenesetter vi oss selv på ulike måter, og vi veksler gjerne mellom ulike roller.

I det virkelige livet er det et spekter av inntrykk som definerer hvem du er. På sosiale medier eksisterer du i tråd med det du legger ut av bilder og innlegg. For å være synlig på sosiale plattformer må du fylle på med stadige statusoppdateringer. Det kan noen ganger være utfordrende å balansere det personlige og det private.

Hva skal du dele, og hvordan skal du presentere deg selv? På sosiale medier kan både bestemor og kjæresten være vennene dine.

Iscenesetting på sosiale medier

To teatermasker, en svart som er lei seg, og en hvit som er glad. Illustrasjon.

Gjennom sosiale medier iscenesetter vi oss selv på ulike måter. Sosiologen Erving Goffman er kjent for sin rolleteori der han bruker begreper fra teaterverdenen for å vise hvordan vi iscenesetter våre egne liv.

Tenk deg at livet er et teater, og i dette teateret opptrer vi i ulike roller, som Goffman kaller frontstage og backstage. Den rollen du har i klasserommet, er frontstage. Her utfører du rollen din slik som det forventes av deg som elev og klassekamerat. Backstage er der hvor du er deg selv, for eksempel hjemme sammen med familien og nære venner.

I dag gjør sosiale medier det mulig å innta en mellomrolle, en halvprivat opptreden. Måten vi presenterer oss selv på på sosiale medier, er en prosess preget av en slags veksling mellom de ulike rollene, frontstage og backstage. Du kan framstille ditt private liv (backstage) for alle der ute, samtidig som du påtar deg en rolle som er tilpasset alle som ser det du legger ut (frontstage).

Kvinneansikt som er lysegrønt på den ene siden og mørkegrønt på den andre. Illustrasjon.

Private og offentlige profiler

I dag har mange ungdommer både lukkede og åpne profiler på sosiale medier. Her kan man påta seg ulike roller i de ulike profilene. På Instagram brukes gjerne åpne, offentlige profiler som et utstillingsvindu.

Fasade og behovet for å bli sett er viktig. Instagram-brukerne påtar seg her en rolle som er tilpasset følgerne (frontstage). Med nøye utvalgte og redigerte bilder er målet ofte å få flest mulig likes.

På de lukkede, private profilene legges det gjerne ut andre typer bilder, som kun de nærmeste har tilgang til. Privatliv (backstage) presenteres for utvalgte, nære venner.

Tenk over

Hvordan presenterer du deg for andre på sosiale medier?

CC BY-SASkrevet av Marte Lindstad Næss, Jan-Arve Overland og Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 04.06.2020

Læringsressurser

Identitet i mediesamfunnet