Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sosialisering i mediesamfunnet

Hvordan har du blitt deg? Vi deltar på flere ulike sosialiseringsarenaer som er med på å forme identiteten vår. Familie, venner og medier er noen av de arenaene som påvirker oppfatningen vår av oss selv.

Oppgave 1. Sosialisering

Diskuter før dere ser filmen:

 1. Hvem påvirker identiteten din mest? Venner, familie eller mediene?
 2. Opplever gutter og jenter forskjellige forventninger på skolen og i familien? Gi konkrete eksempler.

Oppgave 2. Mediene som sosialiseringsarenaer

Se filmen og svar på spørsmålene:

 1. Hva er en sosialiseringsarena?
 2. Hva lærer du på ulike sosialiseringsarenaer? Hvilke normer og regler lærer du på skolen? Hvilke normer og regler lærer du i familien?
 3. Gi noen eksempler på at du lærer ulike normer og regler i ulike sosialiseringsarenaer, for eksempel i familien, blant venner og på skolen.
 4. Hvordan kan mediene være en sosialiseringsarena?
 5. Ungdomsforskeren Kristinn Hegna sier i filmen at opplevelsene i familien legger grunnlaget for måten din å tenke om deg selv og den sosiale identiteten din på. Mens musikksmak, klesstil, hva du liker å gjøre, hvor du vil reise, og hvilke filmer du liker, er mer krydderet på toppen. Diskuter denne påstanden med en medelev. Er dere enige med Hegna?

Oppgave 3. Kjønn og mediepåvirkning

Diskuter i par eller grupper med minst en av hvert kjønn:

 1. Fortell de andre etter tur hva slags type medieinnhold dere brukte tid på i går, og hva dere delte i sosiale medier.
 2. Finner dere noen eksempler på kjønnsforskjeller i måten dere bruker mediene?
 3. Reflekter sammen: Er det forskjell på jenter og gutter i mediebruk? Hva kan i tilfelle årsakene være?
 4. Hvordan tror dere eventuelle forskjeller i mediebruk blant gutter og jenter er med på å påvirke identiteten deres?

Oppgave 4. Identitet og mediepåvirkning

Mediene kan påvirke identiteten vår på flere forskjellige måter. Svar på spørsmålene og bruk gjerne konkrete eksempler fra ditt eget liv.

 1. Mediene setter dagsorden ved å bestemme hvilke saker som er viktige, og hva vi skal være opptatt av. Hvordan kan mediene påvirke identiteten din ved å sette dagsorden?
 2. Mediene kan være normgivende ved å fremstille noe som riktig, bra og normalt, mens andre ting er galt og unormalt. Hvordan kan mediene påvirke identiteten din ved å være normgivende?
 3. Mediene bidrar til globalisering ved å spre informasjon, ideer og kunnskap fra ulike deler av verden. Hvordan kan mediene påvirke identiteten din gjennom globalisering?
 4. Diskuter om sosiale medier har ført til et mer åpent og demokratisk samfunn, der mange flere kan være med å sette dagsorden – for eksempel bloggere, aktivister og vanlige folk.
CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 04.12.2020

Læringsressurser

Identitet i mediesamfunnet