Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Selvfremstilling på sosiale medier

Hvem er du på sosiale medier? Er du deg selv, eller spiller du en rolle? Hva du legger ut, og hvilke tilbakemeldinger du får på sosiale medier, er med på å forme identiteten din og ditt eget bilde av deg selv.

Oppgave 1. Sosiale medier

Diskuter spørsmålene før dere ser filmen:

 1. Er du deg selv på sosiale medier?
 2. Hva vil det si å være seg selv på sosiale medier? Finn noen konkrete eksempler.

Oppgave 2. Selvframstilling

Se filmen og svar på oppgavene:

 1. Hvorfor tar vi så ofte bilder av oss selv sammen med andre på sosiale medier?
 2. Hvorfor sjekker vi sosiale medier så ofte rett etter at vi har lagt ut noe om oss selv?
 3. Hvordan kan selvbildet bli påvirket av andres tilbakemeldinger på sosiale medier? Gi noen konkrete eksempler.
 4. Ifølge psykologen Elise Masta Rønning kan sosiale medier skape et falskt gjennomsnitt. Hva mener hun med det?

Oppgave 3. Mediepåvirkning

Diskuter i grupper

 1. Hvorfor er tilbakemeldinger fra andre så viktig for utviklingen av identiteten vår og selvbildet vårt?
 2. Hvordan kan sosiale medier påvirke identiteten din og selvbildet ditt på en positiv og en negativ måte?
 3. Har dere et ansvar for å gi andre positive tilbakemeldinger på sosiale medier?
 4. Hva er fordelene og ulempene med å dele personlig informasjon på sosiale medier?
 5. Hvilke råd ville dere gitt andre ungdommer når det gjelder deling av personlig informasjon på sosiale medier?


CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 01.12.2020

Læringsressurser

Identitet i mediesamfunnet