Hopp til innhold

Naturbasert næringsaktivitet (NA-NAB vg1)

Naturbasert reiseliv og aktivitet

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker. I dette emnet blir du kjent med ulike naturbaserte aktiviteter og lærer å utføre aktiviteter ute. Skal du tilby opplevelser for andre, må du kunne gjennomføre aktivitetene på en sikker måte.

Jakt og fangst

Helt siden isen trakk seg tilbake og menneskene tok i bruk landet, har det vært drevet jakt og fangst i Norge. I dag er vi ikke avhengige av høsting for leve, men kjøtt fra vilt er en betydelig ressurs. Grunneiere har inntekter fra salg av jaktkort og kjøtt, og noen leier ut hytter til jegere.

Læringsressurser

Jakt og fangst