Hopp til innhold

Naturbasert næringsaktivitet (NA-NAB vg1)

Yrker innen naturbruk

I dette emnet får du ei innføring i arbeidsoppgavene innenfor de ulike naturbruksyrkene. Du lærer om likheter og forskjeller i yrkesutøvelsen i ulike typer naturbruk og om hva slags utdannelse du trenger. Hva er du flink til, og hva skal du legge vekt på når du skal velge yrke?

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk