Hopp til innhold

Fagstoff

Yrke: agronom

En agronom jobber med husdyr og/eller planteproduksjon på en landbrukseiendom. Agronomer kan enten drive egen gard eller være ansatt innen landbruket. Arbeidshverdagen til en agronom består av mange forskjellige praktiske arbeidsoppgaver.

Finn ut mer om yrket agronom

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli agronom?

 2. Hvilke arbeidsoppgaver har en agronom?

 3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en agronom?

 4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som agronom? Gi eksempler og forklar hvorfor en agronom trenger denne kunnskapen.

 5. Hvor kan du få jobb som agronom?

 6. Hvilke jobber en agronom med?

 7. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som agronom?

 8. På hvilken måte kan en agronom være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en måte?

 9. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en agronom med?

Høgere utdanning i landbruksfag

Med studiekompetanse kan du søke deg inn på universitet eller høgskole, og du kan ta ulike landbruksfaglige utdanninger på både bachelor- og masternivå.

 1. Hvilke jobber kan du få med høgere utdanning i landbruksfag?

 2. Diskuter forskjeller og likheter mellom ei yrkesutdanning med fagbrev og ei høgskoleutdanning.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 25.03.2022

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk