Hopp til innhold

Fagstoff

Yrke: anleggsgartner

Anleggsgartneren anlegger og skjøtter hager, parker, anlegg og kirkegårder. Busker, trær, blomster, plener, stein, heller og mur er noen av materialene anleggsgartneren bruker for å skape utemiljøer vi kan trives i.

Finn ut mer om yrket anleggsgartner

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli anleggsgartner?

 2. Hvilke arbeidsoppgaver har en anleggsgartner?

 3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en anleggsgartner?

 4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som anleggsgartner? Gi eksempler og forklar hvorfor en anleggsgartner trenger denne kunnskapen.

 5. Hvor kan du få jobb som anleggsgartner?

 6. Hvilke jobber en anleggsgartner med?

 7. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som anleggsgartner?

 8. På hvilken måte kan en anleggsgartner være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en måte?

 9. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en anleggsgartner med?

Etter fagbrevet

Når du har tatt fagbrev og kanskje praktisert i yrket i noen år, kan du ta mesterbrevet. Da kan du starte din egen bedrift. Du kan også gå videre på en fagskole og bli anleggsgartnertekniker.

Høgere utdanning

Med studiekompetanse kan du søke deg inn på universitet eller høgskole, og du kan ta utdanning på både bachelor- og masternivå for eksempel som landskapsarkitekt.

 1. Hvilke jobber kan du få med høgere utdanning?

 2. Diskuter forskjeller og likheter mellom ei yrkesutdanning med fagbrev og ei høgskoleutdanning.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Steinar Varpe, Tor Harald Ottersland, Jörg Martschei og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 02.06.2022

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk