Hopp til innhold

Naturbasert næringsaktivitet (NA-NAB vg1)

Garden som arena for omsorg, læring og opplevelser

Med utgangspunkt i ressurser på garden eller på annen landbrukseiendom er det mulig å utvikle en tilleggsnæring. Man kan blant annet tilby opplevelser, omsorg eller læring. Dette emnet viser eksempler på slik tjenesteyting.

Læringsressurser

Garden som arena for omsorg, læring og opplevelser