Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Planlegg et Inn på tunet-tilbud på garden din

I denne oppgaven skal dere finne ut hva som må til for å opprette et Inn på tunet-tilbud på en gard.
Vedarbeid. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Dere vil starte et Inn på tunet-tilbud. Hva må til?

Bakgrunn:

Du og familien din får overta eller kjøpe en gard med 30 melkekyr på bås. Det er bare arbeid til den ene av dere i melkeproduksjonen, men dere ønsker at dere begge voksne kan få jobbe der.

Dere ønsker mer liv på garden, ikke bare dyr, men også andre mennesker. Begge føler at dere har noe å tilføre andre, spesielt dem som strever på skolen, i arbeidslivet eller med ulike helseproblemer, unge som gamle. Å starte med et Inn på tunet-tilbud vil kunne gi dere begge en arbeidsplass på garden.

Jobb sammen med minst én annen om disse oppgavene:

  1. Hvilken gruppe mennesker (brukere) vil dere ta imot på garden?
  2. Hva trenger dere å tilføre garden eller endre på for å kunne gjennomføre dette? Tenk både på dyr, bygninger, maskiner og ting i det naturlige miljøet rundt garden.
  3. Hvordan ser garden ut etter at dere har startet med de nye aktivitetene? Må dere bygge på hus, bygge nytt eller forandre på hvordan dere bruker utearealet, for å kunne utvikle et Inn på tunet-tilbud?
  4. Hvordan vil dere markedsføre tilbudet deres?
  5. Hvem skal betale for tilbudet dere gir? (Hvem er mulige kjøpere av tilbudet?) Sjekk ut hvilke ordninger som finnes til støtte o.l. for deres brukere.
CC BY-SASkrevet av Anita Andersen og Tone Olavsdotter Mosebø.
Sist faglig oppdatert 11.01.2018

Læringsressurser

Garden som arena for omsorg, læring og opplevelser