Hopp til innhold

Fagstoff

Gardsbruk for opplevelser, læring og bedre helse

Når vi bruker en gard som ressurs for læring, arbeidstrening eller omsorgstjenester, driver vi med grønn omsorg. Alle garder kan selge slike velferdstjenester, men for å sikre god kvalitet på tjenestene har landbruksorganisasjonene og myndighetene utviklet et program som kalles Inn på tunet, IPT.

Når du jobber med dette temaet, får du svar på disse spørsmålene:

  • Hva kan vi lære på en gard som vi ikke lærer så lett på en vanlig skole?
  • Hvem kan ha nytte av å flytte skoledagen til et gardsbruk?
  • Hvordan kan kontakt med dyr hjelpe noen som har et rusproblem eller psykisk sjukdom?
  • Hvordan kan opphold på en gard gi eldre mennesker bedre livskvalitet?

Grønn omsorg og Inn på tunet

En liten gutt sitter på hun framfor ei kvit geit. De sitter i ei blomstereng. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gjennom IPT kan garder som vil levere velferdstjenester, tilbydere, søke om å bli godkjent som Inn på tunet-garder. Da får de hjelp til å utvikle velferdstilbud med god kvalitet.

En ung mann gir mat til ei and. Anda spiser fra hånda hans. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

De som får lov til å kalle seg Inn på tunet-gard, kan altså tilby godt tilrettelagte og kvalitetssikra aktiviteter. Aktivitetene skal være knyttet opp til garden, livet og arbeidet der. Tilbudet er tilrettelagt etter målgruppa og brukerne. Eksempel på brukere kan være elever som ikke trives med eller mestrer vanlig skole i et klasserom, mennesker som har rusproblemer, mennesker som har vært lenge sjuke og som trenger en dytt for å komme ut i arbeidslivet igjen, eller innvandrere som skal lære norsk og bli kjent med norsk arbeidsliv.

Aktivitetene vil selvsagt være forskjellige og tilpasset den enkelte. Men én ting er felles: Alle IPT-tjenester skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne.

Huskelappen

  • Grønn omsorg er velferdstjenester utviklet og levert av norske gardsbruk.
  • Inn på tunet-garder er kvalitetssikret og godkjent av norske myndigheter.
  • Tilbydere: Gardsbruk som tilbyr Inn på tunet-tjenester.
  • Brukere: De som deltar i Inn på tunet-tilbud, familiene deres og andre pårørende.
  • Kjøpere: De som bestiller tjenesten, for eksempel en skole eller en kommune, NAV eller barnevernet.
  • Godkjenner: Organisasjonen som godkjenner inn på tunet-gardene, heter Matmerk.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Anita Andersen og Tone Olavsdotter Mosebø.
Sist faglig oppdatert 15.11.2017

Læringsressurser

Garden som arena for omsorg, læring og opplevelser