Hopp til innhold

Fagstoff

Opphold på gardsbruk kan gi bedre helse

En gard kan være arena for helsebringende arbeid blant mennesker som trenger rehabilitering etter å ha vært sjuke lenge, eller som ønsker hjelp til å komme ut av rusavhengighet. Garder som tilbyr slike tjenester, driver grønn omsorg. Mange av dem er kvalitetssikret gjennom Inn på tunet-ordninga.
Hundevenn. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva kan en gard tilby?

Vi trenger mat for å leve, og på de fleste garder er produktene melk, kjøtt eller grønnsaker viktigst. Men for noen er det å la mennesker delta i selve prosessen eller produksjonen, og dermed gjøre noe meningsfylt, minst like viktig. En som er psykisk sjuk eller avhengig av rusmidler, kan få hjelp til å bli frisk gjennom å delta i de daglige arbeidsoppgavene på et gardsbruk. Dette kan være å delta i for eksempel fôring og stell av dyra, gjøre vedlikeholdsarbeid, jobbe med planteproduksjon, hogge ved, dra på fisketurer eller gå i utmarka for hente inn husdyra.

Kylling i hand. Foto

Når et gardsbruk legger til rette for slikt arbeid, blir garden en tilbyder av helsefremmende tjenester.

Dagen legges opp ut fra den enkelte brukers dagsform. Oppgavene tilpasses slik at brukeren skal oppleve at han eller hun lykkes med noe. En utfordring for mange av brukerne er at de ikke har noen struktur på verken dagsrytme eller måltider.

Geit med killing. Foto.

Måltidene på en Inn på tunet-gard er kjempeviktige. De gir struktur på dagen og bidrar til ro og fellesskap. Brukerne lager ofte maten de skal spise sammen med gardbrukeren, de dekker bordet og lager en hyggelig ramme rundt måltidet, og de får god tid til både å spise og snakke sammen.

Hva sier forskninga?

Mange som sliter med rusavhengighet eller store psykiske plager, kan ha glede av å være på en Inn på tunet-gard.

I tre år har Høgskolen i Hedmark forsket på hvordan opphold på garder som driver med Inn på tunet og Grønn omsorg, virker på ungdom som sliter med rus og psykiske lidelser. Konklusjonene er at samspillet med dyr hjelper mennesker som sliter med rus og psykiske utfordringer, til å tørre å stole på andre mennesker igjen.

Fysisk arbeid gjør at man blir mer fysisk sliten, men mindre psykisk sliten. Forskninga viser også at næringsrik mat og sosial kontakt er viktig.

Deltakere på Inn på tunet-tiltak sier at de opplever at aktivitetene på garden er meningsfulle, fordi det er arbeid som faktisk må gjøres. De opplever anerkjennelse for det de gjør, og de opplever verdighet. Naturen, dyra og menneskene på garden bidrar til dette.

Mann og gris. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Erfaringer med Inn på tunet innenfor rus og psykiatri:

• bedre trivsel for brukerne

• bedre fysisk form

• bedre nattesøvn

• færre innleggelser på nytt på sjukehus

• mindre medisinbruk

• noen kommer seg i utdanning

• noen kommer over i ordinært arbeid

Dette fører til økt livskvalitet for den enkelte brukeren og store besparelser for samfunnet.

Huskelappen

Helsefremmende faktorer

  • deltakelse
  • mestring
  • meningsfylte arbeidsoppgaver
  • kontakt med dyr
  • fysisk aktivitet
  • sunn mat
  • samhandling med andre
  • struktur på hverdagen
  • fellesskap
  • anerkjennelse
CC BY-SASkrevet av Tone Olavsdotter Mosebø og Anita Andersen.
Sist faglig oppdatert 15.11.2017

Læringsressurser

Garden som arena for omsorg, læring og opplevelser