Hopp til innhold

Fagstoff

Garden som læringsarena for barn og unge

Alle barn og unge i Norge går på skole. Skolen kan bestemme, sammen med elever og foreldre, at enkeltelever eller grupper av elever skal få tilbud om å få noe av undervisninga på et gardsbruk.
Et barn gnir hendene sine som er fulle av gjørme. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Læring gjennom praktisk arbeid

Garden som læringsarena legger grunnlag for fagkompetanse. På garden lærer elevene om mangfoldet i naturen, om økosystemer og om livet til dyra. Respekt for natur og dyr står sentralt. Bærekraftig utvikling og naturforvaltning er også viktige aspekter.

På garden kan elevene dyrke potet og grønnsaker, sanke bær og lage mat av råvarer fra garden. Samtidig kan de regne, skrive, lage statistikker, anslå, osv.

For elevene som deltar i pedagogiske tiltak på gard, er det gode muligheter for fysisk aktivitet. Forskning viser at fysisk aktivitet har positiv effekt på elevens konsentrasjon, hukommelse og engasjement i skolearbeidet.

Garder som ønsker det, kan bli kvalitetssikret og godkjent som opplæringsarena gjennom Inn på tunet-ordninga. For å bli godkjent i denne ordninga må gardsbruket drive med aktiviteter eller produksjoner som egner seg til læring, arbeidstrening eller rehabilitering av mennesker, de som tilbyr tjenestene må være kvalifiserte, og omgivelsene må være trygge og sikret mot ulykker.

Inn på tunet-garder er populære både blant skoler og barnehager.

Barnehager besøker ofte garder for å se på dyr og lære mer om husdyra våre. Små barn kan selvsagt også få være med på praktisk arbeid som dyrestell, fôring og innhøsting.

Skolen bestemmer hvem som får delta

En liten kylling holdes i barnehender. Foto

På en Inn på tunet-gard kan både enkeltelever, grupper og hele klasser delta i aktiviteter. Tilbudet skal tilpasses den enkelte eleven eller den enkelte klassen. Noen elever er en eller flere dager hver uke på garden. En klasse kan for eksempel ha undervisning i ett bestemt tema i en periode på IPT-garden, eller bare være på gardsbesøk en dag innimellom.

En rød traktor av eldre motell kjører etter en flokk kyr på en gardsvei. Foto.

Et gardsbesøk kan være en motivasjonsfaktor, bidra til at en klarer å fullføre skoleløpet, eller ganske enkelt gi en mer aktiv skolehverdag. Når skolen kjøper tjenester fra en godkjent IPT-tilbyder, innebærer det at elevene får ta del i arbeid og aktiviteter på garden. Arbeidet skal være tilknyttet faglige og sosiale læringsmål, skal være innenfor rammene i læreplanen og kobles til kompetansemåla i læreplanene for faga.

Ei jente ligger på bakken og ser på tre grisunger. Den ene grisungen snuser på hånda hennes. Foto.

Mange skoler kjøper IPT-tjenester til spesialundervisning, men gardene er også gode arenaer for hele klasser og grupper med allmennpedagogiske læringsmål.

Har du lyst til å ta imot besøk på garden?

En gutt i Felleskjøpet-dress fester mjølkemaskina på spenene på ei ku. Foto.

Det kan være en god idé å starte med å ta imot besøk på skolegardsbruket sammen med klassen din.

Tenk først gjennom hvem dere vil invitere på besøk. Hvor gamle er barna, og hvor mange er de? Hvorfor kommer de til dere? Vil de lære noe spesielt, eller bare ha en god opplevelse? Deretter må dere tenke over hvilke ressurser dere har på skolegarden, og hvordan dere kan bruke dem for å lage et godt gardsbesøk.

Det tar litt tid å planlegge en slik dag, og det er mange ting å tenke på. Ikke alt blir som planlagt når dagen skal gjennomføres, men husk at øvelse gjør mester.

Huskelappen

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Anita Andersen og Tone Olavsdotter Mosebø.
Sist faglig oppdatert 15.11.2017

Læringsressurser

Garden som arena for omsorg, læring og opplevelser