Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Ta imot besøk på skolen

I dette arbeidsoppdraget skal dere invitere gjester til skolen, lage en plan for besøket og sørge for at gjestene får en fin dag med deg og klassen din som vertskap. Dette oppdraget går over to økter eller dager med tre uker mellom.
Jente som koser med en kanin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dette skal vi gjøre på dag 1:

Mennesker undersøker et svaberg. Foto.
 1. Vi deler klassen inn i grupper. Hver gruppe lager en plan for skolebesøk med aktiviteter for barnehagebarn, eldre fra et sjukehjem, skolebarn osv. Planen skal inneholde:

  • en kort beskrivelse av hvilke gjester dere planlegger for
  • hva som er formålet med skolebesøket

  • hvilke ressurser dere planlegger å bruke

  • tre ting dere vil legge vekt på for at gjestene skal føle seg velkomne og trives

  • tidsplan for besøket

  • hvilke aktiviteter dere planlegger å gjennomføre

  • hvem av dere som skal gjøre hva

  • en «Plan B» dersom noen i gruppa di ikke kommer

  • hva dere vil være særlig oppmerksomme på for å ivareta sikkerheten for mennesker og dyr

  • en plan for forberedelsene dere skal gjøre på besøksdagen

  • et enkelt budsjett for kostnader og eventuelle inntekter

 2. Skriv invitasjonen. Den skal inneholde alle nødvendige opplysninger og være lettlest og tiltalende. Lever både invitasjonen og planen til læreren. Læreren godkjenner planen og sender ut invitasjonen.
 3. Avklar med skolen hvilke ressurser dere kan få bruke.
 4. Avklar eventuell betaling med gruppene som kommer.
 5. Avklar om det er greit at dere tar bilder til bruk i rapportene.

Dette skal vi gjøre på dag 2:

Blomster i et gartneri. Foto.
 1. Møt på skolen to timer før gjestene kommer.
 2. Hver gruppe går gjennom sin plan fra sist og sjekker at alt er på plass.
 3. Repeter arbeidsfordelinga i gruppa. Vet alle hvilke oppgaver de har?
 4. Ta imot gjestene.
 5. Gjennomfør besøket med planlagte aktiviteter.
 6. Rydd opp.
 7. Skriv en kort, individuell rapport fra besøket. Rapporten skal inneholde:

  • hvem som kom på besøk, hvilke aktiviteter dere gjennomførte, og hvor lang tid det tok

  • hvordan du synes aktivitetene dere la opp til, passet for gruppa som kom

  • hva som gikk som forventet, og hva dere måtte forandre på underveis

  • hvordan du synes gruppa samarbeidet om forberedelsene

  • hvordan du synes gruppa samarbeidet om gjennomføringa

  • hva dere la vekt på for å være et godt vertskap

  • om dere opplevde noe som kunne være farlig for mennesker eller dyr, og hva dere eventuelt gjorde for å hindre at det oppstod skade

  • minst tre ting du synes fungerte godt når dere planla og gjennomførte denne aktiviteten

  • en–to ting du vil gjøre på en annen måte neste gang

  • minst tre bilder med en kort tekst som viser aktivitetene dere gjennomførte

Dette trenger vi:

 • PC eller skrivesaker
 • Kjennskap til hvilke ressurser som er tilgjengelige.
 • Hvilke dyr kan vi besøke, og når?
 • Hvilke lokaler er ledige som vi får lov til å bruke?
 • Kan vi låne dette gratis fra skolen?

Etter denne økta kan du:

 • lage en plan for et skolebesøk med barnehagebarn
 • finne fram til aktiviteter som passer for gruppa som kommer
 • lage en realistisk tidsplan for et skolebesøk
 • lage en oversikt over hvilke ressurser dere vil bruke
 • nevne tre ting som er viktige for å være et godt vertskap
 • nevne en–to ting dere må passe på for å unngå at noen skader seg under skolebesøket
 • skrive en invitasjon som inneholder nødvendig informasjon
 • sette opp et enkelt budsjett
 • gjøre ei enkel vurdering av hva som fungerte bra, og hva dere eventuelt vil forbedre til en annen gang

Vurdering:

Last ned: Ta imot besøk på skolen. Egenvurderingsskjema.

Filer

Læreren og klassen avtaler eventuell vurdering med karakter.

CC BY-SASkrevet av Anita Andersen og Tone Olavsdotter Mosebø.
Sist faglig oppdatert 16.11.2017

Læringsressurser

Garden som arena for omsorg, læring og opplevelser