Hopp til innhold

Fagstoff

Yrke: skogsoperatør

En skogsoperatør hogger og kjører tømmer og driver med stell og skjøtsel av skog. Mye av jobben utføres med høgteknologiske maskiner, og arbeidet foregår ute i naturen. En skogsoperatør jobber både selvstendig og i samarbeid med andre skogsoperatører i et team.

Finn ut mer om yrket skogsoperatør

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli skogsoperatør?

 2. Hvilke arbeidsoppgaver har en skogsoperatør?

 3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en skogsoperatør?

 4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som skogsoperatør? Gi eksempler og forklar hvorfor en skogsoperatør trenger denne kunnskapen.

 5. Hvor kan du få jobb som skogsoperatør?

 6. Hvilke jobber en skogsoperatør med?

 7. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som skogsoperatør?

 8. På hvilken måte kan en skogsoperatør være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en måte?

 9. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en skogsoperatør med?

Høgere utdanning i skogbruksfag

Med studiekompetanse kan du søke deg inn på universitet eller høgskole, og du kan ta skogutdanning på både bachelor- og masternivå.

 1. Hvilke jobber kan du få med høgere utdanning i skogbruksfag?

 2. Diskuter forskjeller og likheter mellom ei yrkesutdanning med fagbrev og ei høgskoleutdanning.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 22.03.2022

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk