Hopp til innhold

Fagstoff

Yrke: fagoperatør i akvakultur

Laks er den viktigste arten i norsk oppdrettsnæring, men oppdrett av andre arter av fisk og skalldyr er økende. På jobb i oppdrettsnæringa får du være mye ute, og du får jobbe med levende organismer som skal bli mat på et internasjonalt marked.

Finn ut mer om yrket fagoperatør i akvakultur

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli fagoperatør i akvakultur?

 2. Hvilke arbeidsoppgaver har en fagoperatør i akvakultur?

 3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en fagoperatør i akvakultur?

 4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som fagoperatør i akvakultur? Gi eksempler og forklar hvorfor du trenger denne kunnskapen i dette yrket.

 5. Hvor kan du få jobb som fagoperatør i akvakultur?

 6. Hvilke jobber en fagoperatør i akvakultur med?

 7. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som fagoperatør i akvakultur?

 8. På hvilken måte kan en fagoperatør i akvakultur være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en måte?

 9. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en fagoperatør i akvakultur med?

Høgere utdanning i akvakultur

Med studiekompetanse kan du søke deg inn på universitet eller høgskole, og du kan ta akvakulturutdanning (fiske og havbruk) på både bachelor- og masternivå.

Denne filmen viser hva en fiskehelsebiolog jobber med:

 1. Hvilke jobber kan du få med høgere utdanning i akvakultur?

 2. Diskuter forskjeller og likheter mellom ei yrkesutdanning med fagbrev og ei høgskoleutdanning.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 02.06.2022

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk