Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

På hvilke måter er yrker ulike?

På hvilke måter er yrker forskjellige, og hvordan skal et yrke være for at du skal trives i det? Det siste spørsmålet er nok lettere å svare på når man har vært i jobb noen år, men kanskje har du noen svar allerede nå?
Tankefull gutt i blå T-skjorte sitter i gresset og lener seg inntil et gjerde. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ansatt eller selvstendig næringsdrivende?

Mange som er utdanna innen naturbruk, driver sin egen bedrift – for eksempel et gardsbruk, et gartneri, et oppdrettsanlegg, eller de har egen fiskebåt, eget anleggsgartnerfirma, stall eller kennel. En selvstendig næringsdrivende må selv sørge for lønna si ved å produsere varer eller tjenester som noen er villig til å betale for.

Å drive egen næring er forskjellig fra å være arbeidstaker. Arbeidet er ofte mer selvstendig, mangfoldig, variert og arbeidskrevende. Det er også mindre sikkert hva du får i lønn sammenliknet med å være fast ansatt et sted.

Diskuter:

 • Hvilke av yrkene du kan få etter å ha fullført videregående utdanning innen naturbruk, gir deg god mulighet til å drive egen bedrift?
 • Dersom en jobb innebærer mye frihet og selvstendighet, innebærer jobben da også mye ansvar?

Praktiske eller mer teoretiske utfordringer?

Dette spørsmålet er ofte knytta til utdanninga som yrket krever. I jobber som krever høyskole- eller universitetsutdanning, jobber du mer med teoretiske utfordringer, du bruker mer tid ved skrivebordet og har mer av arbeidsdagen inne enn dersom du har et fagbrev eller ei anna utdanning fra videregående opplæring.

Diskuter:

 • Er det slik at jobber som krever et langt studium, gir større faglige utfordringer enn jobber som krever mindre utdanning?
 • Hva kan være fordeler og ulemper med å ha en jobb som er faglig utfordrende?
 • Hvilke faglige spesialiseringer kan vi ha innen yrker som krever fagbrev eller anna yrkesfaglig utdanning?
Kvinne sitter ved datamaskinen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Praktiske yrker er også ulike

I yrker knyttet til naturbruk jobber mange hovedsakelig med dyr, fisk eller planter. Noen jobber mye med maskiner. En del jobber nesten bare ute, mange arbeider inne i en driftsbygning, og noen jobber inne i oppvarma hus. Mange har samme arbeidssted gjennom hele året, mens andre gjør ferdig en jobb på et sted for så å flytte til neste. Noen yrker er fysisk tunge og krever at du lærer deg god arbeidsteknikk og holder deg i god form.

Diskuter:

 • I hvilke yrker jobber man mye med levende dyr eller levende fisk?
 • Sammenlikn yrker der man jobber mye med dyr, med omsorgsyrker der man jobber med mennesker. Ser du noen fellestrekk?
 • I hvilke naturbruksyrker er det ekstra viktig at arbeidstakeren er fysisk sterk og holder seg i god form?

Hva er viktig for deg?

 • Nevn fire ting som er viktig for deg når du skal velge yrke.
 • Hvilke to av disse fire tinga er aller viktigst for deg?
 • Diskuter med eleven ved sida av deg og finn ut om det er noe dere begge synes er viktig når det gjelder jobb.

Huskelappen

 • En selvstendig næringsdrivende er en som driver og eier sin egen bedrift.
 • Er du ansatt hos en arbeidsgiver, er du arbeidstaker og får fast lønn for arbeidet du gjør.
 • En fagarbeider er en som har fagbrev eller yrkesutdanning fra videregående skole.
 • Studerer du tre år etter videregående, kan du få en bachelorgrad.
 • Studerer du minst fem år etter videregående, kan du få en mastergrad.
CC BY-SASkrevet av Tone Olavsdotter Mosebø.
Sist faglig oppdatert 03.01.2019

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk