Hopp til innhold

Fagstoff

Yrke: fagarbeider i reindriftsfaget

En reindriftsutøver arbeider med oppfølging av reinflokken og må trives med å jobbe utendørs. Interesse for dyr er en forutsetning i denne jobben. Arbeidet er de fleste steder tett knyttet til samiske tradisjoner og kultur.

Finn ut mer om yrket fagarbeider i reindriftsfaget (reindriftsutøver)

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

  1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli reindriftsutøver?

  2. Hvilke arbeidsoppgaver har en reindriftsutøver?

  3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en reindriftsutøver?

  4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som reindriftsutøver? Gi eksempler og forklar hvorfor en reindriftsutøver trenger denne kunnskapen.

  5. Hvor kan du få jobb som fagarbeider i reindriftsfaget?

  6. Hvilke jobber en reindriftsutøver med?

  7. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som reindriftsutøver?

  8. På hvilken måte kan en reindriftsutøver være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en måte?

  9. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en reindriftsutøver med?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 25.03.2022

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk