Hopp til innhold

Fagstoff

Yrke: havbrukstekniker

En havbrukstekniker jobber med drift og vedlikehold av oppdrettsanlegg. Arbeidet består av kontroller, vedlikeholdsarbeid og drift av tekniske innretninger som brukes i akvakulturnæringa.

Finn ut mer om yrket havbrukstekniker

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli havbrukstekniker?

 2. Hvilke arbeidsoppgaver har en havbrukstekniker?

 3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en havbrukstekniker?

 4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som havbrukstekniker? Gi eksempler og forklar hvorfor en havbrukstekniker trenger denne kunnskapen.

 5. Hvor kan du få jobb som havbrukstekniker?

 6. Hvilke jobber en havbrukstekniker med?

 7. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som havbrukstekniker?

 8. På hvilken måte kan en havbrukstekniker være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en måte?

 9. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en havbrukstekniker med?

Fagskole og høgere utdanning i havbruk

Du kan studere havbruk på fagskole. Med studiekompetanse kan du søke deg inn på universitet eller høgskole, og du kan ta bachelor i havbruk og ledelse.

 1. Hvilke jobber kan du få med høgere utdanning i havbruk?

 2. Diskuter forskjeller og likheter mellom ei yrkesutdanning med fagbrev og ei høgskoleutdanning.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 28.03.2022

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk