Hopp til innhold

Fagstoff

Hvem kan drive jakt og fangst?

Alle som skal drive jakt og fangst, må ha kunnskaper om jaktbare arter, våpen og regelverk knytta til jakt. Du må være oppført i Jegerregisteret og ha betalt jegeravgift. Hvis du ikke står i Jegerregisteret fra før, må du ta jegerprøva.
Kvinne sitter i landskap med høstfarga lyng og snøflekker, med jaktvåpen i fanget. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Jegerprøva

For å ta jegerprøva må du gjennomgå et obligatorisk kurs. Under jegerprøvekurset lærer du om hvilke arter det er lov å jakte på i Norge. Regelverket knytta til jakt og bruk av våpen er også pensum. Til slutt må du bestå ei teoretisk prøve om jakt og arter. Du kan ta jegerprøva fra det året du fyller 14 år.

Storviltprøva

For å delta på storviltjakt må du i tillegg gjennomføre ei skyteprøve hvert år.

Aldersgrenser

Du kan jakte småvilt selvstendig når du har fylt 16 år. Fra det året du fyller 14, kan du delta i fangst eller opplæringsjakt på småvilt med våpen dersom du har foresattes tillatelse og har avlagt jegerprøva.

Storvilt kan du jakte selvstendig når du har fylt 18 år. Fra det året du fyller 16 år, kan du delta i opplæringsjakt på storvilt med våpen dersom du har tatt jegerprøva og bestått storviltprøva og har tillatelse fra dine foresatte.

Det er egne krav til hvordan opplæringsjakta skal være organisert.

Tillatelse til å jakte

I tillegg til å være godkjent jeger må du ha grunneiers tillatelse til å jakte. For småvilt er dette som regel organisert slik at du kjøper et jaktkort eller avtaler direkte med grunneieren at du får disponere et jaktterreng. For eksempel gir mange grunneiere deg tillatelse til å jakte gratis på duer på jordet om høsten, mens eksklusive rypeterreng på fjellet kan ha en høy pris. For bever, rådyr og storvilt er det fellingstillatelser. Jakt på rovdyr er organisert som lisensjakt. Det vil si at det blir gitt spesiell tillatelse til å jakte på et begrenset antall dyr i et gitt geografisk område.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 14.11.2017

Læringsressurser

Jakt og fangst