Hopp til innhold

Naturbasert næringsaktivitet (NA-NAB vg1)

Naturbasert reiseliv og aktivitet

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker. I dette emnet blir du kjent med ulike naturbaserte aktiviteter og lærer å utføre aktiviteter ute. Skal du tilby opplevelser for andre, må du kunne gjennomføre aktivitetene på en sikker måte.

Friluftsaktiviteter – planlegging og gjennomføring

Hva slags friluftsaktiviteter foretrekker du? Dette emnet handler om vanlige aktiviteter vi forbinder med friluftsliv. Hvis du skal tilby opplevelser for andre, må du selv ha gode ferdigheter og kunne planlegge og gjennomføre friluftsaktivitetene på en sikker og bærekraftig måte.

Læringsressurser

Friluftsaktiviteter – planlegging og gjennomføring