Hopp til innhold

Naturbasert næringsaktivitet (NA-NAB vg1)

Naturbasert reiseliv og aktivitet

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker. I dette emnet blir du kjent med ulike naturbaserte aktiviteter og lærer å utføre aktiviteter ute. Skal du tilby opplevelser for andre, må du kunne gjennomføre aktivitetene på en sikker måte.

Friluftsliv og naturbasert reiseliv

Det er gode muligheter til å drive friluftsliv i Norge, og friluftsliv har lange tradisjoner. Det naturbaserte reiselivet legger til rette for at kundene kan oppleve natur og naturbaserte aktiviteter.

Læringsressurser

Friluftsliv og naturbasert reiseliv