Hopp til innhold

Fagstoff

Naturbaserte aktiviteter og økoturisme

Mange turister søker andre opplevelser enn de tradisjonelle reisemåla med sol og strand der alt er inkludert. De ønsker å oppleve noe litt utenom det vanlige, borte fra mas og kommersielt press. Økoturisme er et tilbud til denne gruppa.
Mennesker som padler kajakker i en fjord. Høye fjell på siden. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Motiva for den nye typen turisme er blant annet å komme nærmere naturen og oppleve noe en ikke har opplevd før. Turistene ønsker tette møter med natur og kultur på stedene de oppsøker. De ønsker ro og stillhet.

Mange har likevel behov for tilrettelagte ferier med forslag til aktiviteter. Det kan handle om alt fra turgåing til mer fartsfylte aktiviteter som rafting og terrengsykling. Vinterturismen vokser, og skigåing, både i preparerte løyper og utenfor spora, har blitt populært.

Mange i denne turistgruppa ønsker enkel komfort i skog- og fjellhytter uten innlagt vann og strøm. Telt på vidda frister noen. Andre vil ha mer komfort og ønsker hytter og utleiehus med høyere standard, men som likevel bærer preg av lokal kultur og tradisjon.

Diskuter i klassen

Hvor går grensa for hva vi kan kalle økoturisme? Hva hører ikke til under begrepet? Kan vi bruke

 • snøskuter
 • vannskuter
 • firehjuling (ATV)

Finn argumenter både for og mot.

Nedsnødd hytte. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Norsk økoturisme

 • er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet
 • bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning
 • etterstreber å drive mest mulig bærekraftig, og gjennom det å balansere økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn
 • bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar
 • bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger
 • stiller spesielt høye krav til vertskap og gaider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
 • tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir innsikt i lokalkultur, lokalsamfunn og miljø

Kilde: Norsk Økoturisme

Huskelappen

Viktige stikkord for økoturisme:

 • er naturbasert
 • bygger på lokal kultur
 • er bærekraftig
 • bidrar til vern av natur og kultur
 • bygger på småskalabedrifter
 • er lokalt organisert
 • tjener lokalsamfunnet
 • bidrar til læring

Økoturistene ønsker tette møter med natur og kultur på stedene de oppsøker.

CC BY-SASkrevet av Anita Andersen, Tone Olavsdotter Mosebø og Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 16.11.2017

Læringsressurser

Friluftsliv og naturbasert reiseliv