Hopp til innhold

Naturbasert næringsaktivitet (NA-NAB vg1)

Naturbasert reiseliv og aktivitet

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker. I dette emnet blir du kjent med ulike naturbaserte aktiviteter og lærer å utføre aktiviteter ute. Skal du tilby opplevelser for andre, må du kunne gjennomføre aktivitetene på en sikker måte.

Fritidsfiske

Fiske er en naturbasert aktivitet som utøves i natur- og kulturlandskapet i lokalmiljøet. Vi fisker både i saltvann og i ferskvann. Mange steder er fritidsfiske et viktig utgangspunkt for å drive reiselivsvirksomhet. I dette emnet lærer du om ulike former for fiske.

Læringsressurser

Fritidsfiske