Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Todagers høsttur

Dette er forslag til en bli-kjent-tur der dere får grunnleggende kunnskap om natur og friluftsliv.
Sommerkledd ungdom på tur i fjellet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dette skal vi gjøre

Sauer på beite. Foto.
 • Vi skal være to dager på fjellet.
 • Vi skal gjøre ulike aktiviteter, gå dagsturer og overnatte på hytte.
 • Vi skal jobbe sammen to og to om å løse oppgaver. Læreren deler elevene inn i grupper, der medlemmene i hver gruppe hjelper hverandre, oppmuntrer, støtter og venter på hverandre når vi er på tur.

Vi skal

 • lære å bruke kart og kompass
 • bli kjent med naturtypen vi er i, og hva området blir brukt til
 • lære om værtyper og påkledning
 • lære om allemannsretten
 • bli kjent med klassen og jobbe bevisst for å skape best mulig samarbeid og gode turopplevelser

Den første dagen

Myrull i fjellet. Foto.
 1. Vi reiser opp til hytta, får et sted å sove og pakker om til dagstursekk.
 2. Vi spiser nista vår før klassen blir delt inn i grupper.
 3. Læreren forklarer formålet med turen, presenterer programmet for turen og informerer om praktiske regler for bruken av hytta.
 4. Vi tenker høyt sammen om hvordan hver av oss kan bidra til at det blir en hyggelig og lærerik tur for alle.
 5. Læreren snakker kort om allemannsretten, området vi er i, og om plante- og dyrelivet rundt hytta, og forklarer hvordan vi bruker kart og kompass.
 6. Gruppene får utdelt kart, kompass og flora, og vi går ut.
 7. To og to går sammen og løser oppgavene om området, plantene, dyra, kart og kompass og allemannsretten (se nedafor). Vi er ute, men holder oss i nærheten av hverandre, slik at læreren kan hjelpe til når vi lurer på noe.
 8. Vi spiser niste nr. 2 og går gjennom oppgavene i plenum.
 9. Om kvelden: felles matlaging og bli-kjent-leker.

Dag to

Modne multer. Foto.
 1. Vi lager frokost sammen og rydder hytta.
 2. Hva lærte vi i går? Repetisjon!
 3. Vi løser oppgavene om vær og påkledning. Deretter går vi på dagstur.
 4. I dag fokuserer vi særlig på å følge med på kartet mens vi går tur, finne en gangfart som passer for alle, et godt sted å raste og en påkledning som kjennes behagelig.
 5. I klassen er vi ulike med hensyn til fysisk form, erfaring med å gå på tur, skotøy, klær og utstyr. Hvordan kan sørge for at alle får en fin tur med utfordringer som passer for sitt nivå?
 6. Vi spiser niste og oppsummerer dagen før vi går tilbake til hytta og reiser hjem.

Dette trenger vi


Alle tar med

 • dagstursekk
 • klær for én dag ute
 • skift
 • sovepose/lakenpose
 • sitteunderlag, termos og to matpakker
 • fotoapparat eller telefon som kan ta bilder
 • annen mat etter avtale med læreren

Læreren sørger for

 • kart og kompass
 • utskrift av dagens værmelding
 • flora
 • mat til felles kveldsmåltid (utgiftene deles på alle)

Etter denne todagersturen kan du svare på disse oppgavene:

Om området du er i:

 • Hvor høyt over havet ligger området du er på tur i? (Oppgi ca. laveste og høyeste punkt.)
 • Ligger dette stedet ved kysten eller inne i landet?
 • Hvilket fylke er du i nå?
 • Hva heter dalføret du har reist gjennom for å komme opp til denne hytta?
 • Naturen har verdi i seg selv, og vi mennesker bruker naturen på ulike måter. Hva blir området rundt deg brukt til av mennesker gjennom året?

Om planter:

 • Hvilke treslag finner du rundt hytta?
 • Dersom du hadde plantet et appelsintre ved denne hytta, ville det vokse opp og bære appelsiner? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Bruk telefonen eller et kamera til å ta minst to foto av hver tretype/plantetype (vis tydelig både blad og voksemåte): bjørk, gran, furu, einer, rogn, dvergbjørk, vier.
 • Hvilke typer bær finner du i området? Ta foto av blåbærlyng, molteblad, tyttebærlyng.
 • Bestem to grasarter i området og ta foto av dem.
 • Hvilke planteslag i dette området er viktige som beiteplanter for sau?
 • Ta foto av ei myr. Hva er ei myr? Hvorfor dannes det myrer?

Om dyr:

 • Hvilke ville dyr tror du lever i dette området?
 • Hvorfor er det lite sannsynlig at du vil møte på en tiger på turen i dag?
 • Kan du se spor etter husdyr i området? Hvilke spor fra hvilke dyr?

Om kart og kompass:

 • Hvor er nord i forhold til der du er akkurat nå?
 • Hvor er nord på kartet?
 • Hva forteller målestokken på et kart oss?
 • Hva er målestokken på kartet du bruker i dag?
 • Bruk kartet til å planlegge en totimers tur. Gå ut fra at du kommer til å gå med en fart på tre kilometer i timen (som er ganske vanlig fart når vi går i terrenget).
 • En venn spør dere om hvor han skal gå dersom han vil gå en dagstur på fire–sju timer med utgangspunkt i hytta dere er på, og der et av formålene med turen er å komme opp på en høyde eller en topp og få god utsikt. Bruk kartet til å finne fram til et godt turforslag.
 • Ta ut kompasskurs fra hytta du er på, til en plass i nærheten (du velger selv hvor). Hjelp hverandre og sørg for at alle i gruppa har prøvd å ta ut minst én kompasskurs.

Om allemannsretten:

 • Hva er forskjellen på innmark og utmark?
 • Har vi lov til å gå til fots hvor vi vil i utmarka?
 • Kan vi fritt plukke blåbær i utmarka?
 • Kan vi slå opp telt hvor vi vil og ha det stående så lenge vi vil?
 • Hvilke hensyn må vi ta dersom vi ønsker å fyre opp bål i skogen eller på fjellet?

Om vær og påkledning:

 • Hvordan vil du beskrive været i dag? Få med opplysninger om temperatur (sjekk gjerne termometeret på hytta), vind (styrke og retning), skydekke og nedbør.
 • Hva sier værmeldinga om været der du er i dag?
 • Stemmer det du observerer, med det været værmeldinga sa det skulle bli?
 • Hva hadde du på deg da du gikk på tur? Var det passe varmt, eller ville du ha forandret på noe?
 • Hva hadde du på deg da du satt stille og hadde pause? Var det passe varmt, eller ville du ha forandret på noe?
 • Hva hadde du på føttene? Fungerte fottøyet ditt godt i det terrenget og på den turen du har gått i dag? Holdt du deg tørr på beina? Var skoene behagelige? Ville du valgt de samme skoene dersom du skulle gått en dobbelt så lang tur?

Vurdering

Last ned skjemaet "Egenvurdering i naturbasert aktivitet: Todager høsttur" og gjør egenvurdering.

Filer

Læreren og klassen avtaler eventuell vurdering med karakter.

CC BY-SASkrevet av Tone Olavsdotter Mosebø.
Sist faglig oppdatert 13.11.2017

Læringsressurser

Friluftsaktiviteter – planlegging og gjennomføring