Hopp til innhold

Fagstoff

Jakt og valg av våpen

Vi skiller mellom storviltjakt og småviltjakt. Storvilt er elg, hjort, rådyr, villrein, bjørn og ulv. Småvilt er alle jaktbare arter som ikke er storvilt.
Haglpatroner i belte og to hender som holder ei hagle. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi har to typer våpen som brukes mye under jakt i Norge: rifle og hagle. Med rifle skyter vi éi kule om gangen med lang rekkevidde og høy presisjon. Med hagle skyter vi ut en sverm med mange små kuler som dekker et større felt, men de har ikke rekkevidde på lenger enn ca. 30 meter.

Rifle og hagle

Det finnes mange ulike varianter av rifle og hagle, med ulike bruksområder og funksjoner. Det kan være lurt å sette seg inn i hva slags våpen og ammunisjon som skal brukes til de ulike jaktbare artene, siden det finnes veldig mange varianter av våpen og ammunisjon å velge mellom. Mange jegere mener det er viktig å prøve ut ulike typer for å finne det våpenet og den ammunisjonen man trives med.

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon og moskusfe eller felling av bjørn og ulv er det bare tillatt å bruke rifle. Det samme gjelder jakt på råbukk i perioden fra 10. august til 25. september.

Rifle og riflepatroner. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

På småvilt kan vi bruke både rifle og hagle, men det er ofte mest naturlig å bruke hagle på for eksempel fugl, hare og rev. Fordelen med hagle er at det er lettere å treffe et mål i bevegelse, som en fugl som letter.

Hagle og haglpatroner. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kaliber

Kaliber viser til den innvendige diameteren på løpet i et skytevåpen.

Riflekaliber oppgis som regel i millimeter eller tommer. Et vanlig kalibermål på rifle er 6,5 x 55. Det vil si at diameteren på kula er 6,5 mm og lengden på patronhylsa er 55 mm. Kaliber kan oppgis på mange andre måter også.

Den vanligste hagleammunisjonen er kaliber 12 og 20. Tallet her viser til hvor mange kuler du kan støype av ett pund bly. Jo større tallet er, jo mindre er diameteren. Kaliber 12 og 20 finnes normalt i 70 mm og 75 mm lengde. Det er viktig at patronen ikke er lengre enn kammeret på hagla.

Human avlivning

For å sikre en human avlivning er det minstekrav til rifleammunisjonens anslagsenergi, som er tilpassa viltet vi jakter på. Anslagsenergi er energien i kula når den når målet. Det er også krav om ekspanderende ammunisjon ved storviltjakt. At ammunisjonen er ekspanderende, vil si at den utvider seg når den treffer målet.

Veiledning

Du kan få mer veiledning om hva slags våpen og ammunisjon du skal bruke, for eksempel i våpenbutikker, hos det lokale jakt- og fiskelaget og fra kommunale forvaltningsinstitusjoner.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Silje Torgersen og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 13.11.2017

Læringsressurser

Jakt og fangst