Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Utsetting og røkting av minkfeller

I dette arbeidsoppdraget skal du lære å føre båt på en trygg måte, bruke håndholdt GPS, plassere ut minkfeller, markere fellene og ta vare på fangsten.
Mink spiser fisk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dette skal vi gjøre:

Kystlandskap. Foto.
 1. Vi fordeler oss på to båter med fire i hver båt. Gruppene må passe på at alle får prøve seg på alle arbeidsoppgavene, og dere må hjelpe hverandre eller spørre lærer dersom dere trenger hjelp.
 2. Hver gruppe tar med nødvendig personlig utstyr, minkfelle og GPS og gjør båten sjøklar.
 3. Alle kjører med båt til første sted for utsetting av felle (læreren bestemmer sted).
 4. Vi diskuterer hvorfor det kan være aktuelt å fange mink.
 5. Vi setter ut første felle, går gjennom hva som kjennetegner et godt sted for utsetting av minkfelle, og begrunner hvorfor vi setter fella vår akkurat her.
 6. Læreren går gjennom hvordan vi skal bruke GPS til å markere hvor fella er satt.
 7. Hver gruppe finner et godt sted for å sette ut fella si, setter fella ut og markerer hvor fella er satt, ved hjelp av håndholdt GPS.
 8. Læreren oppgir koordinatene for fellene som er satt ut på forhånd. Gruppene bruker GPS til å finne den første fella.
 9. Alle samles ved fellene og sjekker fangsten.
 10. Vi henter fangsten ut av fellene, måler, veier og kjønnsbestemmer minken som er fanga.
 11. For hver felle skal du lage en tabell som inneholder en beskrivelse av hvor fella er satt, koordinater som viser plasseringa av fella, dato og mål, vekt og kjønn på hvert dyr. Fangsten pakkes i plast. Læreren fryser ned fangsten.
 12. Vi går til kai, rydder, vasker og fortøyer båtene.
 13. Før vi går hjem, samles vi på kaia og gjennomfører egenvurdering. Egenvurderingene og oversiktene over fangsten leveres til lærer.

Dette trenger vi:

 • dagstursekk
 • sitteunderlag
 • mat og drikke for å være ute hele dagen
 • varme klær og sko
 • eventuelt fotoapparat
 • agn til fellene (i biter)
 • eventuelt fiskeutstyr

Lærerne sørger for flytevester, drivstoff til båten, minkfeller og bærbar GPS for å markere hvor fellene settes ut.

Etter denne økta kan du

 • gjøre båten sjøklar (ta sikkerhetssjekk, sjekke drivstoff, lense båten, laste båten forsvarlig)
 • gjøre rede for krava til sikkerhetsutstyr i småbåt og sjekke om det er på plass
 • fylle rett type drivstoff og starte påhengsmotoren
 • føre båt med påhengsmotor trygt og ta hensyn til strøm og vind, vær, bunnforhold og tidevann
 • føre båten trygt når du legger til kai og setter i land folk
 • velge gode steder for å plassere ut feller og forklare hvorfor du vil plassere fellene akkurat her
 • forklare hvordan du skal sette ut fellene for å være sikker på fangst
 • forklare hvorfor vi driver med fangst av mink
 • demonstrere og forklare hvordan du bruker håndholdt GPS når du markerer de utplasserte fellene
 • tilpasse påkledninga etter vær og aktivitet
 • forklare hvordan minkfella virker, og hvordan minken blir avliva
 • ta vare på fangsten (ta mål av og veie minken, kjønnsbestemme den, eventuelt fryse fangsten ned for behandling seinere)
 • rydde og vaske båten når turen er over
 • fortøye båten forsvarlig

Vurdering

Last ned skjemaet "Egenvurdering: Utsetting og røkting av minkfeller" og gjør egenvurdering.

Filer

Læreren og klassen avtaler hvordan arbeidet skal vurderes.

CC BY-SASkrevet av Tone Olavsdotter Mosebø og Robert Skarpnes.
Sist faglig oppdatert 14.11.2017

Læringsressurser

Jakt og fangst