Hopp til innhold

Naturfag (SF)

  Bølger, energi og stråling

  Vi er omgitt av mange typer bølger og stråling, som lyd, lys, varme, radiobølger og bølgeskvulp. Vi kan verken se mobilnettet eller røntgenstrålene, men felles for alle bølger er at de transporterer energi. Hvordan kan vi utnytte denne energien på en fornuftig måte?

  Elektromagnetisk og ioniserende stråling

  Stråling er overføring av energi. Elektromagnetisk stråling er elektriske forstyrrelser som brer seg gjennom rommet. Radioaktiv stråling er resultat av endringer i atomkjernene. Både elektromagnetisk og radioaktiv stråling kan ionisere, det vil si overføre så stor energi at den kan skade kroppen.

  Læringsressurser

  Elektromagnetisk og ioniserende stråling