Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Kan du stoppe radioaktiv stråling?

Hensikten med dette forsøket er at du skal gjøre deg kjent med de ulike typene radioaktiv stråling og hva som skal til for å stanse dem.
Måling av betastråling gjennom en skive kjøtt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utstyr

 • geigerteller
 • radioaktive kilder (alfa, beta, gamma)
 • ulike gjenstander som kan stanse strålingen (kjøttpålegg, papir, metallplater osv.)

Framgangsmåte

 1. Begynn med å måle bakgrunnsstrålingen. Det gjør du ved å måle hvor mye aktivitet geigertelleren registrerer uten at du har noen strålingskilde i nærheten. Du kan måle radioaktiv stråling ved å telle antall tikk (kjerneomdanninger) i løpet av for eksempel 30 sekunder. Noter resultatet.
 2. Plasser så strålingskildene foran Geiger-Müller-røret, slik at du får en tydelig økning i aktiviteten. Mål avstanden mellom kilden og røret, og noter aktiviteten når strålingen bare går gjennom luft. Videre skal du prøve å stanse strålingen gjennom å plassere ulike gjenstander mellom strålekilden og røret (detektoren).
 3. Betakilden

  1. Når du holder en tynn pølseskive mellom en betakilde og geigertelleren, hører du kanskje at tikkingen blir langsommere. Hvor mange lag med pølseskiver må til før aktiviteten blir omtrent som bakgrunnsstrålingen?
  2. Papir: Hvor mye papir må du bruke for å stanse strålingen?
 4. Gammakilden: Sett inn én og én blyplate mellom kilden og Geiger-Müller-røret. Hvor tykt blylag må du bruke før aktiviteten er omtrent som for bakgrunnsstrålingen?
 5. Alfakilden: Hva skal til for å stoppe strålingen fra alfakilden? Noter avstander og hvilke materialer du bruker.
Stemmer ikke resultatene dine med teorien?

Det er ikke alltid at eksperimentelle data stemmer overens med det man har lært teoretisk. For radioaktiv rekkevidde sier teorien at et papirark er nok til å stoppe alfa-stråling, og at 0,5 cm vev stopper betastråling, mens det skal flere meter massivt bly til for å stoppe gammastråling.

Kanskje fikk du andre resultater? I så fall kan det være at alfakildene ikke er helt rene, slik at det for eksempel kommer en del ß-stråling i tillegg til alfastrålingen. En annen mulighet er at de store α-partiklene – som har en fart på noen millioner m/s – slår løs elektroner i papiret, slik at de fortsetter videre som ß-stråling fram til geigertelleren.

Drøfting

 1. Presenter resultatene fra forsøkene dine.
 2. Drøft hva resultatene innebærer, og vurder mulige feilkilder.

Relatert innhold

Alle typer radioaktiv stråling oppstår ved endringer i ustabile atomkjerner, som kan sende ut flere typer stråling når de går over til mer stabile former.

CC BY-NC-SASkrevet av Kristin Bøhle og Astrid Johansen.
Sist faglig oppdatert 23.08.2020

Læringsressurser

Elektromagnetisk og ioniserende stråling