Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Elektronsprang og absorpsjonsspekter (simulering)

I dette forsøket skal du bruke en simulering til å løse oppgaver. Før du går løs på simuleringen og oppgavene, bør du lese om hva som skjer når lys går gjennom en gass, og studere bildet av hvordan spekter dannes.

Hva skjer når lys går gjennom en gass?

Lyset består av mange små energipakker (fotoner) som møter atomene i gassen. Fotoner med riktig energi kan dytte elektroner ut til høyere energinivå (elektronskall som ligger lengre ut). Dette kalles eksitering. Noen fotoner vil kollidere og eksitere elektroner som er i det laveste energinivået (innerste skall), mens andre kan eksitere elektroner som ligger på andre energinivå.

Vi er vant til å se hydrogenatomet tegnet med ett elektron på laveste energinivå, men i alle reelle situasjoner vil noen hydrogenatomer ha elektroner som ligger i andre energinivå enn det laveste.

Absorpsjonsspekter

Når fotoner med en bestemt bølgelengde eksiterer elektroner, vil de bli absorbert (stoppet), og ikke passere gjennom gassen. Lysspekteret får da sorte striper, som er karakteristisk for denne gassen. Dette kalles et absorpsjonsspekter.

Bruk simuleringen til å løse oppgavene under.


CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle. Rettighetshaver: Amendor
Sist faglig oppdatert 05.06.2018

Læringsressurser

Elektromagnetisk og ioniserende stråling