Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Radioaktivitet (simulering)

I denne simuleringen skal du undersøke ulike radioaktive kilder, teste rekkevidden av strålingen og finne ut hvor mye av strålingen som kan trenge gjennom ulike materialer. Du kan åpne simuleringen i fullskjermvisning.
Mulig feilkilde ved bruk av geigerteller (GM-teller)

Når alfa-partikler blir bremset ned, dannes det elektromagnetisk stråling. Denne strålingen kan ha høy nok energi til at den kan ionisere partikler, og det er nettopp slike ioniseringer en geigerteller registrerer. Geigertelleren skiller ikke mellom partikler og fotoner, men registrerer alle impulser med høy nok energi. Målinger med geigerteller kan derfor gi inntrykk av at alfastråling tilsynelatende ikke lar seg redusere eller stoppe av materialer som papir, kjøtt, aluminium osv. fordi telleren også registrerer elektromagnetisk stråling som har oppstått under nedbremsing av alfastrålingen.

I denne simuleringen er resultatene korrigert med tanke på feilkilden.

Når du vurderer resultat – vær oppmerksom på …

Hvis du sammenligner strålingen fra ulike kilder, er det viktig å huske på at kildene ikke er like sterke. For eksempel har betakilden i utgangspunktet mye større aktivitet enn gammakilden. Det kan du se på gamma- og betastrålingen i luft 2 cm fra kilden (røde ringer).

Utsnitt fra en stor tabell med måleresultater. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

Derfor bør du heller sammenligne hvor stor andel stråling som slipper gjennom en hindring, med strålingen uten en hindring til stede.

Her ser vi at aktiviteten til gammastrålingen i gjennomsnitt er 37,08 Bq i lufta 2 cm unna kilden, og 35,89 Bq på samme sted dersom det plasseres et papirark mellom. Det vil si at 96,8 % av gammastrålingen passerer gjennom papirarket.

Sammenligner vi med betastrålingen, er aktiviteten 2 cm fra kilden 226,66 Bq uten hindring og 209,99 Bq på samme sted med et papirark mellom. Det vil si at 92,6 % av betastrålingen passerer gjennom papirarket.

Hensikt

I dette forsøket skal du undersøke ulike radioaktive kilder, teste rekkevidden av strålingen og finne ut hvor mye av strålingen som kan trenge gjennom ulike materialer.

Framgangsmåte

 1. Bruk simuleringen over.
 2. Mål bakgrunnsstrålingen:

  1. Slå på Geiger-Müller-telleren og trykk på "Start".
  2. Notér verdien.
  3. Gjennomfør tre målinger og regn ut gjennomsnittet av disse målingene.
 3. Gjennomfør målinger der du bytter på å bruke alle de tre radioaktive kildene og de ulike materialene:

  1. Velg radioaktiv kilde.
  2. Velg avstand.
  3. Velg materiale.
  4. Trykk "Start".
  5. Foreta minst 3 målinger før du endrer avstanden.
  6. Gjennomfør minst 3 målinger med den nye avstanden før du begynner på punkt a igjen, med en annen radioaktiv kilde.

Resultater

 1. Du kan registrere målingene i regnearket under.

 2. Regn ut hvor stor andel stråling (i prosent) som slipper gjennom en hindring,i forholdtil samme type stråling uten at det er en hindring til stede. (Det skjer automatisk i skjemaet under.)

 3. Lag grafiske framstillinger av resultatene.

Filer

Konklusjon

 1. Hvor sterk er bakgrunnsstrålingen, og hva kan dette skyldes?
 2. Sammenlign hvor store andeler av strålingen som slipper gjennom en hindring. Hva kan det fortelle oss om strålingen fra alfa-, beta- og gammastråling?
 3. Beskriv hva som skal til for å stoppe alfa-, beta- og gamma-strålingen.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle, Thomas Bedin og Astrid Johansen. Rettighetshaver: MedXplore
Sist faglig oppdatert 09.04.2021

Læringsressurser

Elektromagnetisk og ioniserende stråling