Hopp til innhold

Naturfag (SF)

    Atomer og bindinger

    Atomer kan tiltrekkes av hverandre og binde seg til hverandre i kjemiske bindinger. Hva er egentlig bindinger, og hvordan oppstår de? Hvorfor tiltrekkes noen atomtyper lettere til hverandre enn det andre gjør?