Hopp til innhold

Naturfag (SF)

    Bioteknologi

    Bioteknologi har gitt oss ny kunnskap og nye verktøy som åpner mange muligheter innen avl, medisin, fertilisering, matproduksjon og industri. Vi kan se åpenbare fordeler for både enkeltindivider, samfunn og miljø, men disse nye mulighetene skaper også mange etiske dilemmaer.