Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hør deg selv – ioniserende stråling

Disse oppgavene er tenkt som repetisjon og egnet til å teste hva du har lært om ioniserende stråling. Du finner forslag til fasit nederst på siden.
Pierre og Marie Curie i et laboratorium. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Hva vil det si at et grunnstoff er radioaktivt?
 2. Hvor i periodesystemet finner vi de naturlig radioaktive grunnstoffene?
 3. Hva skjer med strålene fra et radioaktivt stoff som blir sendt gjennom et elektrisk felt?
 4. Hva slags stråling kommer det fra radioaktive stoffer?
 5. Hva vil det si at stråling er ioniserende?
 6. Hvordan forklarer vi at det kommer elektroner fra en radioaktiv atomkjerne?
 7. Hvordan kan vi ved forsøk vise at alfa-, beta- og gammastrålene har forskjellig gjennomtrengningsevne?
 8. Hva mener vi med halveringstid for et radioaktivt stoff?
Løsningsforslag – ioniserende stråling
 1. At et grunnstoff er radioaktivt, vil si at det har ustabile atomer som sender ut stråling, enten som partikler eller som elektromagnetisk stråling.
 2. De radioaktive grunnstoffene står nederst i det periodiske systemet. Alle grunnstoff fra polonium (nr. 84) og utover er radioaktive.
 3. Det kommer an på hvilken type stråling det er snakk om: alfa, beta eller gamma. For eksempel trekkes positive alfapartikler mot negativ ladning.
 4. Alfapartikler består av en kjerne med to nøytroner og to protoner, betastråling er elektroner. Røntgen- og gammastråling er fotoner. Det er gammastråling som er mest energirik av disse.
 5. Ioniserende stråling kan slå løs elektroner fra atomer de treffer. Et atom som får færre elektroner enn det er protoner i kjernen, blir et ion.
 6. Når nøytroner i kjernen eksploderer, kvitter de seg med et (negativt) elektron, og det dannes et (positivt) proton.
 7. Hvis vi har alfa- og betastrålingskilder og en geigerteller, kan vi ved å teste med ulike materialer se hvor mye som skal til for å stoppe strålingen.
 8. Halveringstiden er den tiden det tar før halvparten av massen (antall atomer) av et radioaktivt stoff er omdannet til et annet grunnstoff.
CC BY-NC-SASkrevet av Nils H. Fløttre og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 30.10.2020

Læringsressurser

Elektromagnetisk og ioniserende stråling