Hopp til innhold

Naturfag (SF)

  Bølger, energi og stråling

  Vi er omgitt av mange typer bølger og stråling, som lyd, lys, varme, radiobølger og bølgeskvulp. Vi kan verken se mobilnettet eller røntgenstrålene, men felles for alle bølger er at de transporterer energi. Hvordan kan vi utnytte denne energien på en fornuftig måte?

  Stråling og helse

  Til alle tider har planter, dyr og mennesker vært utsatt for radioaktiv stråling, både fra verdensrommet og fra radioaktivitet i jord, luft og mat. Men blir vi utsatt for mer stråling nå enn tidligere, og hvordan virker stråling på helsa vår?

  Læringsressurser

  Stråling og helse