Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stråling og helse – utforskning

Med bakgrunn i flere medieoppslag om radioaktivt nedfall, radongass i hus og radiobølger fra ulike omformere har det oppstått bekymring for hva dette betyr for helsen vår. Her skal du undersøke fakta og vurdere helseeffekten av de ulike strålingstypene. Velg én av oppgavene eller begge.
Plansje som viser bølgelengder til et spekter av elektromagnetisk stråling fra radiobølger til gammastråling. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bakgrunnsstråling og radongass

To kart som er markert med fargekoder. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du skal undersøke hvor stor strålingsfaren er i ditt nærmiljø.

 1. Finn informasjon om bakgrunnsstråling og radioaktivt nedfall i ditt nærområde. Nettsidene til Statens strålevern og geologiske kart er viktige informasjonskilder, men det finnes flere.

  Vurder den lokale strålingen opp mot de grenseverdiene for helsefare (stråledose målt i mSv) som helsemyndighetene har fastsatt.

 2. Mål bakgrunnsstråling med geigerteller og sammenlign målinger i flere rom, gjerne i laveste og høyeste etasje. Vurder resultatene og drøft eventuelle forskjeller. Du kan også regne om resultatene fra målingene til og sammenligne med tiltaksgrensen for inneluft, som er 100 Bq per kubikkmeter.

Stråling fra trådløse nettverk, PC, mobil, høyspentledninger og/eller mikrobølgeovner

Landskap med antenner som sender ut signaler. Foto.
 1. Hvilken type stråling kommer fra trådløse nettverk eller et av de andre forslagene ovenfor? Finn informasjon om bølgelengde og frekvens.
 2. Finn informasjon om helseeffekter av denne typen stråling i flere kilder.
  1. Sammenlign informasjonen fra ulike kilder. Hvilke argumenter blir brukt for å begrunne påstandene?
  2. Hvilke kilder kan du stole på?
  3. Hva sier de kildene som du betrakter som pålitelige, om helseeffekter fra denne typen stråling?

Relatert innhold

Hvilke kilder kan vi stole på, og kan vi bruke dem som vi vil? Vi trenger kompetanse i å søke informasjon, og være i stand til å vurdere kvaliteten.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 26.08.2020

Læringsressurser

Stråling og helse