Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan kan ioniserende stråling påvirke helsa vår?

Ioniserende stråling kan lage ioner av nøytrale atomer og molekyler i kroppen vår. Siden ioner vil reagere helt annerledes enn nøytrale partikler, kan vi få effekter av dette som påvirker helsa vår.
Røntgenbilde av to hoder som er vendt mot hverandre og kysser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Faktorer som påvirker virkningen av strålingen

De tre viktigste faktorene som har betydning for effekten av strålingen, er

  • hvor mye energi det er i strålingen
  • hvordan energien blir avsatt i cellene
  • hvilke celler, organer eller kroppsdeler som blir utsatt for strålingen

Hvor mye energi det er i strålingen

Hvilken effekt stråling har på biologisk materiale, er naturlig nok avhengig av hvor mye energi som mottas. Denne størrelsen angis i joule per kg og har fått enheten gray, Gy. Dette er en rent fysisk størrelse som ikke tar hensyn til hvor strålingen har truffet, og hvilke konsekvenser den kan gi. Her skiller man ikke mellom ulike strålingstyper og hvilke celletyper eller områder av kroppen som blir truffet. Men hvis vi ser på en bestemt strålingstype og en bestemt celletype, vil skadeligheten øke med energimengden.

Hvordan energien blir avsatt i cellene

Som vi har sett, har ulike stråletyper ulik gjennomtrengningsevne. Dette henger tett sammen med hvordan energien i strålingen overføres. Nedenfor ser du en figur som viser forskjellen på gjennomtrengningsevnen til gammastråling (til venstre) og alfastråling (til høyre).

Alfapartiklene er store og kolliderer med alt den møter av atomer og molekyler. Alle disse blir ionisert, og vi får en stripe der alle partikler er ionisert. Gammastrålingen sprer energien sin mer utover, og dermed får vi ikke den tette forekomsten av ioniserte partikler.

Kroppen har faktisk veldig gode mekanismer for å reparere småskader som ioniserte partikler forårsaker rundt omkring. Men hvis konsentrasjonen av disse partiklene blir for stor, greier ikke kroppen å reparere skadene som oppstår, og vi får merkbare helseeffekter. Derfor vil alfastråling som kommer inn i kroppen, gjøre mye større skade enn en like stor dose gammastråling.

Advarsels-symbol mot radioaktivitet sammen med celler. Illustrasjon.

For å ta hensyn til at ulike stråletyper gir ulike skade, har man innført størrelsen sievert (Sv). Her har stråletypene ulik vekt: Gamma- og betastråling har vekt lik 1, mens alfastråling har vekt lik 20. Det vil si at alfastråling er vurdert til å gjøre 20 ganger mer skade hvis den kommer inn i kroppen.

Hvor treffer strålingen kroppen?

Kroppen består av mange ulike organer og celletyper. Det varierer hvor lett de skades av stråling, og i tillegg er konsekvensen av skadene forskjellig. Derfor beregnes i tillegg en effektiv dose som sier noe om hvor stor skadevirkningen av strålingen kan bli. Her vektes organene ulikt. Kjønnskjertlene skades lettest, og skade der gir i tillegg store konsekvenser ved at genene (som inneholder oppskriften for alt som skal bygges i kroppen) kan bli endret. Stråling som treffer kjønnskjertlene, teller derfor mest når den effektive dosen beregnes.

Hvor mye stråling mottar vi i Norge?

Ifølge Statens strålevern mottar en person i Norge gjennomsnittlig ca. 5 mSv (millisivert) per år. Denne strålingen kommer fra mange ulike kilder. Figuren viser hvordan de fordeler seg i gjennomsnitt.

Små stråledoser som du kan bli utsatt for

Reinsdyrmiddag der kjøttet inneholder 1,000 Bq/kg

ca. 0,003 mSv

Et røntgenbilde hos tannlegen

ca. 0,03 mSv

Flytur til USA

ca. 0,03 mSv

Røntgenbilde av lungene

ca. 0,1 mSv

Røntgen av rygg, bekken eller nyrer

ca. 1–5 mSv

Årsdose for flypersonell

ca. 2–3 mSv

Røntgen-CT av mage og tarmer

ca. 1,20 mSv

Astronaut i 1 md.

ca. 10 mSv

1 banan

ca. 0,0001 mSv

Årsdose av radon fra bakken

ca. 1,5 mSv

Mat og drikke i løpet av et år

ca. 0,5 mSv

Årsdose fra kosmisk stråling

ca. 0,4 mSv

Det er viktig å huske at bakgrunnsstrålingen er en del av det naturlige livsmiljøet vårt, som vi er tilpasset til gjennom evolusjonen. I forskningsmiljøet er det mange som mener at doser under en gitt terskelverdi faktisk beskytter mot kreft.

Beregn din egen stråledose!

Ved å bruke tabellen ovenfor kan du prøve å anslå hvor stor stråledose du har vært utsatt for i løpet av det siste året.

Relatert innhold

Radon er en usynlig og radioaktiv gass som siver opp fra berggrunnen. Undersøk forekomsten av radon der du bor.

CC BY-SASkrevet av Astrid Johansen og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 03.05.2020

Læringsressurser

Stråling og helse