Hopp til innhold

Fagstoff

Medisinsk bruk av ioniserende stråling

Røntgenstråling er den vanligste bruken av ioniserende stråling. Den brukes oftest til å avbilde tette strukturer som knokler eller tenner. Det har du sikkert erfart selv hos tannlegen, eller kanskje også på sykehus.

Diagnostikk

En mer avansert form for avbildning er CT (computertomografi). Der bruker man vanligvis røntgenstråling, men andre stråletyper kan også være aktuelle (for eksempel positroner i PET-skannere).

En person ligger klar på en benk som skal inn i «tunellen» til CT-maskinen. Foto.

Strålekilden og detektoren roterer rundt pasienten slik at hvert eneste punkt i kroppen blir bestrålt fra flere vinkler. Dette gir en stor mengde informasjon, som en datamaskin setter sammen til skarpe bilder. I ettertid kan man velge ut hvilket snitt av personen man ønsker å se. CT-bilder har mye bedre skarphet enn vanlige røntgenbilder, og i tillegg kan man skille ulike typer vev fra hverandre.

Filmen under viser en CT-avbildning av mageområdet til et menneske. Den gule streken i bildet til høyre viser hvilket snitt som avbildes. Denne streken kan flyttes opp og ned når man studerer resultatet fra CT-undersøkelsen, og man kan dermed få detaljerte bilder av akkurat det man ønsker.


Behandling

Illustrasjon som viser at stråling mot en svulst fra flere retninger, gir størst dose i svulsten og sparer friskt vev.

Ioniserende stråling har så høy energi at den kan drepe celler. Dette blir utnyttet i kreftbehandling. Utfordringen er å konsentrere strålingen sånn at minst mulig friskt vev blir skadet. Derfor planlegger man strålebehandlingen nøye ved å sende konsentrerte stråler fra ulike vinkler sånn at kreftsvulsten mottar en mye større dose enn vevet rundt.

Grafen viser at protonstrålingen treffer svulsten med det meste av energien sin og sparer omgivelsene, mens røntgenstrålingen bestråler det friske vevet i mye større grad. Illustrasjon.

Det er vanligst å bruke beta- eller gammastråling i behandlingen. Men i den seinere tida er det utviklet nye metoder som bruker stråling med tyngre partikler som for eksempel protoner. Protonstråler går et stykke (cirka 10 cm) uhindret inn i kroppen før de brått mister all energien sin. Det betyr at strålingen kan konsentreres enda mer, og vevet bak svulsten vil motta minimalt med stråling.

CC BY-SASkrevet av Astrid Johansen og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 04.06.2020

Læringsressurser

Stråling og helse