Hopp til innhold

Fagstoff

Helseeffekter av ioniserende stråling

Helseeffekten av ioniserende stråling er svært avhengig av hvor stor dose som er mottatt. Normalt mottar kroppen vår noen mSv i året. Dette gir ikke påviselige helseeffekter. For at det skal skje, må det til mye større doser! Husk at 1 mSv = 0,001 Sv.

Hvilke helseeffekter kan ioniserende stråling gi?

En graf viser hvordan ulike mengder ioniserende stråling fører til skader på menneskekroppen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dersom en person mottar en stråledose på mer enn 3 Sv mot hele kroppen, vil det resultere i akutt strålesyke der mange ulike celletyper er blitt skadet eller ødelagt. Det resulterer i blant annet brekninger, diaré og infeksjoner.

Er stråledosen 3 til 4 Sv, vil cirka halvparten overleve, men er den over 6 Sv, vil alle dø.

Ved stråledoser under 2 Sv vil de fleste overleve den akutte fasen. Men de vil ha stor sannsynlighet for å utvikle senskader, spesielt i form av ulike former for kreft.

Ved lavere doser vil senskader opptre først og fremst som kreft. Krefttypen vil avhenge av hvilke organer i kroppen som har mottatt strålingen.

Heldigvis blir de fleste skadene reparert når strålingsnivået er lavt. Det er en diskusjon i forskningsmiljøene om at doser under en gitt terskelverdi faktisk kan beskytte mot kreft!

Husk at alle organismer som lever i dag, gjennom evolusjonen er tilpasset en viss mengde bakgrunnsstråling.

CC BY-SASkrevet av Astrid Johansen.
Sist faglig oppdatert 04.05.2020

Læringsressurser

Stråling og helse