Hopp til innhold

Naturfag (SF)

  Bølger, energi og stråling

  Vi er omgitt av mange typer bølger og stråling, som lyd, lys, varme, radiobølger og bølgeskvulp. Vi kan verken se mobilnettet eller røntgenstrålene, men felles for alle bølger er at de transporterer energi. Hvordan kan vi utnytte denne energien på en fornuftig måte?

  Lys, lyd og bølgefenomen

  I dette emnet skal vi utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener. Vi skal også prøve å finne ut hvorfor vi noen ganger omtaler lys som bølger og andre ganger som stråling. I tillegg spør vi : Hva er egentlig stråling?

  Læringsressurser

  Lys, lyd og bølgefenomen