Hopp til innhold

Fagartikkel

Bølger og energi

I begynnelsen av dette emnet sa vi at det er selve forstyrrelsen som blir overført i en bølge, og ikke noe materie. Det betyr at bølger overfører energi, men hva bestemmer hvor mye energi bølgen overfører?

LK20LK06

Hva avgjør energimengden?

I simuleringen over kan du variere både amplitude og frekvens. Er du enig i at begge disse størrelsene har noe å si for energimengden bølgen overfører?

En bølge med stor amplitude overfører mer energi enn en bølge med liten amplitude.

Samtidig skjønner vi at energien bølgen overfører, blir større dersom partiklene svinger raskere, altså ved høyere frekvens. Da vil flere enkeltbølger kunne overføre energien sin.

En bølge med stor frekvens overfører mer energi enn en bølge med liten frekvens.

Merk deg at dette gjelder når vi har partikler med masse som svinger. Har vi det i lys?

Sist oppdatert 11.07.2018
Skrevet av Astrid Johansen

Læringsressurser

Lys, lyd og bølgefenomen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?