Hopp til innhold

Oppgave

Interaktiv bølgeoppgave

Denne simuleringen viser hvordan bølgebevegelser forplanter seg på en streng. Du kan prøve ut hvordan bølger oppfører seg under mange ulike forhold som du lett kan endre, men for å gjennomføre oppgavene under, må du velge bestemte innstillinger.

LK20LK06

Framgangsmåte

For å se tydelig hva som skjer, haker vi av på «Puls» for å sende enkeltpulser bortover strengen, og «Løs ende» for å få bølgetopper både samme vei og motsatt vei.
Velg «Ingen» demping og «Lav» spenning. Amplitude og pulsbredde kan du velge fritt.

  1. Trykk på den grønne knappen som sender en puls bortover strenger og se hva som skjer.
  2. I god avstand fra den første pulsen, sender du en puls til. Studer nøye hva som skjer når pulsene møter hverandre. Velg gjerne «Sakte bevegelse».
  3. Hva skjer når to pulser med like utslag møter hverandre?
  4. Hva skjer når to pulser med motsatt og like store utslag møtes?

Vi ser at bølgene ikke har forandret seg etter at de passerte hverandre. I tillegg ser du kanskje at utsvingene for de to bølgene legges sammen når de er på samme sted. Det er dette som kalles .

Tenk over:

Er overlagring mulig for partikler? Hva skulle i så fall skje med to bowlingkuler som kolliderer?

Sist oppdatert 26.06.2018
Skrevet av Astrid Johansen

Læringsressurser

Lys, lyd og bølgefenomen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?