Hopp til innhold

Fagstoff

Stråling fra radioaktive kilder

Fra radioaktive kilder kommer stråling både som partikler og elektromagnetisk stråling. Alle typer radioaktiv stråling oppstår som følge av endringer i ustabile atomkjerner, som kan sende ut flere typer stråling når de går over til mer stabile former.

Hvorfor er noen kjerner radioaktive?

Alfapartikkelen består av to nøytroner og to protoner, betastrålingen består av elektroner, mens gammastrålingen er elektromagnetisk stråling. Illustrasjon.

Atomkjerner består av protoner og nøytroner. Har du tenkt på hvordan det kan ha seg at positive protoner og nøytrale nøytroner kan henge sammen i en atomkjerne? Positive ladninger frastøter jo hverandre!

Grunnen til at dette er mulig, er at det finnes en helt egen kraft, sterk kjernekraft, som bare virker på partiklene i kjernen. Denne kraften er veldig sterk, men rekker ikke lenger enn til et par nabopartikler. Innenfor atomkjernen vinner den over den elektriske frastøtningen mellom protonene, slik at kjernen henger sammen.

En kule dannet av en stor mengde protoner og nøytroner, hvor kjernekrefter binder sammen, mens elektriske krefter støter partiklene fra hverandre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I store atomkjerner blir det dermed mer og mer elektrisk frastøtning mellom protonene etter hvert som atomkjernen blir større (høyere atomnummer). Da henger ikke den sterke kjernekraften med lenger, og atomkjernen blir ustabil, det vil si radioaktiv.

Alfastråling

To protoner og to nøytroner bundet sammen danner en alfapartikkel. Illustrasjon.

En ustabil kjerne kan bli mer stabil ved å sende ut partikler som består av to protoner og to nøytroner. Dette er det samme som kjernen i heliumatomer, og kalles i denne sammenhengen alfapartikler. Siden alfapartiklene er store og tunge, er alfastråling svært energirik.

Når en atomkjerne sender ut en alfapartikkel, blir den omdannet til et nytt grunnstoff. Atomnummeret til det nye grunnstoffet vil være 2 lavere enn det opprinnelige, siden to positive protoner har forsvunnet.

Eksempel

Når en radiumkjerne sender ut en alfapartikkel (heliumkjerne) i voldsom fart, blir den til et nytt grunnstoff med en kjerne som har to protoner og to nøytroner færre enn den opprinnelige radiumkjernen. Den nye kjernen er en radonkjerne (Rn).

Reaksjonsligning som viser at atomnummeret synker med 2 når en alfapartikkel sendes ut. Illustrasjon.

Denne prosessen kalles . Reaksjonsligningen kan skrives slik:

Tenk gjennom

Som eksempel kan vi se på uran, som har atomnummer 92 i periodesystemet. Hvilket nytt grunnstoff blir dannet?

Periodesystemet med alle grunnstoffene sortert i grupper og perioder etter atomnummer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Betastråling

Nøytronet splittes til et positivt proton og et negativt elektron. Elektronet skytes ut i stor fart som betastråling. Illustrasjon.

Betastråling er en annen måte ustabile kjerner omdannes på. Betastråling består av elektroner med stor fart. Da lurer du sikkert på hvordan det kan komme elektroner fra atomkjernen – der er det jo bare protoner og nøytroner! Svaret er at et nøytron kan omdannes til et proton og et elektron.

En spesiell karbonisotop, karbon-14, består av 6 protoner og 8 nøytroner, og sender ut betastråling.

Tenk gjennom

Hvilket grunnstoff blir dannet når et av disse nøytronene omdannes til et proton og et elektron?

Gammastråling (γ-stråling)

En stor, ustabil atomkjerne sender ut gammastråling og går over i en mer stabil tilstand. Illustrasjon.

Gammastråling er elektromagnetisk stråling med høy energi som sendes ut fra ustabile atomkjerner. Røntgenstråling og gammastråling overlapper i det elektromagnetiske spekteret, men skiller seg fra hverandre i hvordan de oppstår.

Røntgenstråling oppstår ved nedbremsing av svært raske elektroner, mens gammastråling skyldes endringer i atomkjernen og er derfor radioaktiv stråling.

Vanligvis følger gammastråling etter at atomkjernen har sendt ut en alfa- eller betapartikkel, og vi kan se på gammastrålingen som en slags opprydding for å gjøre strukturen i den nye atomkjernen mest mulig stabil.

Egenskaper til radioaktiv stråling

  1. tilfeldig, men alltid samme halveringstid
  2. energirik stråling, alltid ioniserende

Halveringstid

En synkende kurve som starter med 100 % av et radioaktivt stoff. Mengden halveres hver tidsenhet til 50 %, 25 %, 12, 5 % osv. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

For en gitt atomkjerne er det alltid en fast sannsynlighet for at en radioaktiv omdanning vil skje. Dette betyr at vi aldri kan forutsi når en reaksjon vil skje for hver enkelt atomkjerne. Men dersom vi har mange atomkjerner, vet vi at en fast prosent av dem kommer til å bli omdannet. Dette er grunnen til at vi snakker om radioaktive stoffers halveringstid.

Halveringstid = tiden det tar før halvparten av atomkjernene er omdannet

Halveringstiden til en bestemt atomkjerne er alltid den samme, og vi kan ikke påvirke den. Den kan variere fra mindre enn en milliarddels sekund til mange ganger universets alder!

Vi bruker ofte symbolet   T12   om halveringstid. Hvis vi har en tilfeldig tid t, finner vi antallet halveringer ved  tT12  .

Hvis den tilfeldige tida er t=10 år, og halveringstida er  T12=2,5 år, vil det opprinnelige antallet ha halvert seg 4 ganger. Da vil antallet atomkjerner som ikke er omdannet, være

startantall ∙ 0,5 ∙ 0,5 ∙ 0,5 ∙ 0,5 = startantall ∙ 0,54

Dette gjør at vi kan sette opp denne formelen for å beregne hvor mange atomkjerner N som ikke er omdannet når vi startet med  N0  atomkjerner:

  N=N0·(0,5)tT12   

Her kan du bruke programmering for å lære mer om halveringstid: Halveringstid – programmering i Python

Bruk simuleringen under til å utforske halveringstid.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Astrid Johansen.
Sist faglig oppdatert 25.03.2021

Læringsressurser

Elektromagnetisk og ioniserende stråling