Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Nyttig i naturfag

Her finner du nyttige ressurser som du kan få bruk for i flere av emnene i naturfag, og som ikke hører hjemme i et spesielt fagområde.

Årsplaner i naturfag, LK20

Her finner du forslag til årsplaner for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Årsplanene er også vedlagt som redigerbare tekstfiler og som PDF-filer.

Læringsressurser

Årsplaner i naturfag, LK20

Fagstoff