Hopp til innhold

Fagstoff

Årsplan for naturfag på YF - bygg- og anleggsteknikk

Det er mange måter å nå et mål på. Her kommer et forslag til hvordan du kan planlegge kommende skoleår etter læreplanen (LK20) ved hjelp av fagressursene som tilbys av NDLA i naturfag.
Kalenderblad. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fagressursene i naturfag fra NDLA dekker hele læreplanen (LK20). Dette inkluderer de grunnleggende ferdighetene, kjerneelementene, de tverrfaglige temaene og kompetansemålene. Med nytt og spennende fagstoff håper vi å kunne bidra til skaperglede, engasjement, utforskertrang, nysgjerrighet og kritisk tenkning både i og utenfor klasserommet.

Årsplan for naturfag på YF - bygg- og anleggsteknikk

Vi har laget et forslag til årsplan med hovedemner, fokusområder, læreplantilknytning og lenker til et utvalg fagressurser for hvert emne.

Planen er veiledende og kan lastes ned slik at den enkelt kan tilpasses ulike elevgrupper og skolens egen årsplan.

  • Læreplantilknytningen er lagt inn periodevis for de ulike emnene og henvises til ved starten av et nytt emne.

  • I planen er det lagt til rette for å jobbe med de tverrfaglige temaene i tilknytning til flere av naturfagets egne emner. Dette er spredt utover hele skoleåret og utgjør totalt 5 uker. NDLA tilbyr mange måter å jobbe med de tre tverrfaglige temaene på. Enkeltlærere kan bruke ressursene i faget sitt eller samarbeide på tvers av ulike fag.
  • Kompetansemålet «utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder» er godt egnet innenfor alle emnene i naturfaget. I årsplanen er det plassert i ukene 18/19/20 under emnet stoffer og materialer, men dette kan enkelt justeres og tilpasses andre emner.

Årsplanen som redigerbar tekstfil og PDF.

Filer

Årsplan naturfag Vg1 BA

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 13.08.2021

Læringsressurser

Årsplaner i naturfag